Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, Etapa 3 – propuneri preliminare

331

INIȚIATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ELABORATOR: Asocierea – UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ȘI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREȘTI – CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA ȘI CONSULTING și SC MINA-M COM SRL

Publicul este invitat sa consulte documentația și să transmită sugestii / observații, pe adresa de e-mail dir.urbanism@ploiesti.ro, prin poștă sau prin depunere la sediul Primăriei Municipiului Ploiești – Registratura Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, Piața Eroilor nr. 1 A, Ploiești, de luni – miercuri intre orele 10-13 și joi între orele 14-16, pana la data de 16.07.2022.
Documentele supuse consultării sunt afișate pe site -ul www.ploiesti.ro • la rubrica •consultare publica Actualizare și revizuire PUG” și la sediul Primariei Municipiului Ploiești, parter, intrarea dinspre Catedrala Sf. loan Botezătorul, pe panou.