Controale ITM la service-uri auto din Prahova

308

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 18-26 ianuarie 2024, Campania naţională în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor.

Obiectivele campaniei au fost:

– Diminunarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul menționat anterior.
– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.
– Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acțiune.

Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului
Securitate și Sănătate în muncă au verificat 79 de angajatori, printre deficiențele constatate
putând fi enumerate:
– Neîndeplinirea măsurilor dispuse în controalele anterioare;
– Neasigurarea instruirii adecvate și corespunzătoare lucrătorilor;
– Neefectuarea controlului medical anterior angajării;
– Nepurtarea echipamentului individual de protecție;
– Căi de acces și circulație blocate;
– Platformă pe alocuri alunecoasă;
– Instrucțiuni proprii necentrate pe activitățile desfășurate.

În urma controalelor desfășurate în cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă au aplicat 35 sancțiuni contravenționale, dintre care 20 de amenzi în valoare de 122.000 de lei și 15 avertismente, și au dispus 252 de măsuri cu termene ferme de remediere a deficiențelor constatate. Totodată, pentru că verificările ISCIR nu erau efectuate la termenele scadente, inspectorii de muncă au impus oprirea a 36 de echipamente de muncă.

Atenționăm angajatorii care desfășoară activități în domeniul menționat să se asigure de deplina legalitate a activităților pe care le desfășoară, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova continuând să monitorizeze unitățile verificate în această campanie, urmârindu-se și modul în care urmează a fi îndeplinitie măsurile dispuse cu ocazia acestor controale .