Oportunitate de angajare la Spitalul Municipal Ploiești!

447

Spitalul Municipal Ploiești cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022, a următoarelor posturi vacante:
 1 post de Infirmieră în cadrul Secției Medicină internă
 1 post de Infirmieră în cadrul Secției Oncologie medicală
 1 post de Îngrijitoare în cadrul Secției Recuperare, medicină fizică și balneologie;

Concursul constă în următoarele etape:
a) selectia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă si/sau proba practică;
c) interviul.

Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este:
01.02.2024-15.02.2024 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs
16.02.2024 ora 13.00 – afișarea rezultatului selecției dosarelor
19.02.2024 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor
20.02.2024 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații la selecția dosarelor
28.02.2024 ora 10.00 – proba scrisă
28.02.2024 ora 14.00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
29.02.2024 ora 14.00 – depunerea eventualelor contestații la proba scrisă
01.03.2024 ora 14.00 – soluționarea eventualelor contestații
04.03.2024 ora 10.00 – interviul
04.03.2024 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la interviu,
05.03.2024 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la proba interviu
06.03.2024 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații
06.03.2024 ora 14.00– afișarea rezultatelor finale concurs
*Datele din calendar pot suferi modificări
Concursul se va susține la sediul unității: din Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59-Sala de ședințe
Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
Pentru posturile de infirmieră
– nivel studii: studii generale/liceu.
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
sau
– curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare
– vechime: minim 6 luni vechime în activitate (de infirmieră)
Pentru postul de îngrijitoare
– nivel studii: studii generale/liceu.
– vechime: nu necesită

Anunțul de concurs, bibliografia sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmunicipalploiesti.ro
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Ploiești, din Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr.59, sau la nr. de telefon 0244/523904 int.156-Compartiment RUNOS.