Profesorilor le va fi interzis să ofere meditații contra cost elevilor din clasele în care predau. 

309

De la 1 februarie, profesorilor le va fi interzis să ofere meditații contra cost elevilor din clasele în care predau. Conform dispozițiilor legale, toate cadrele didactice sunt obligate să completeze o declarație de interese, prin care declară că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară pentru elevii de la clasele în care predau. Aceasta trebuie completată până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Profesorii care predau în mai multe unități de învățământ completează o singură declarație de interese și depun câte un exemplar completat la fiecare unitate de învățământ.

„Activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară și se pot aplica mai multe sancțiuni, de la avertisment scris până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”, conform legii învățământului preuniversitar.

Pentru că declară în scris și, dacă se dovedește că situația nu este așa după cum a scris în declarația pe propria răspundere, profesorii intră sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declarații, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, potrivit ordinului nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024.

Meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară, conform Art. 209, alin. (2), lit. d).

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

  1. a) avertisment scris;
  2. b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  3. c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;
  4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;
  5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform art. 209, alin. (1). Profesorii sancționați cu desfacerea contractului de muncă nu mai pot preda pentru 7 ani școlari, potrivit metodologiei de mobilitate.