Alți doi primari din Prahova și-au pierdut mandatul ca urmare a înscrierii în alte partide față de cele pe listele cărora au fost aleși în 2016

486

Prefectul județului Prahova, domnul Cristian Ionescu, a emis ordinele de încetare a mandatelor înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a înscrierii în alte partide față de cele pentru care au candidat și au fost votați la alegerile locale din 2016, pentru primarii unităților administrativ teritoriale (UAT) Bănești și Ciorani. Dispozițiile au fost deja comunicate celor în cauză.

Până acum, astfel de decizii au fost luate și pentru edilii UAT-urilor: Băicoi, Mizil, Bărcănești, Iordăcheanu, Provița de Sus și Păulești, precum și pentru doi consilieri județeni și 19 consilieri locali: Mizil (5), Albești Paleologu (3), Măgurele (3), Scorțeni (2), Iordăcheanu (4) și Posești (2).

Ordinele au fost emise în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile Legii nr.14/2003 – Legea partidelor politice, republicată.

Conform legislației în vigoare, în situația în care mandatul primarului ales la alegerile locale din anul 2016 a încetat înainte de termen, atribuțiile acestuia sunt preluate de către viceprimarul ales, care devine viceprimar cu atribuții de primar.

Până la această dată, prefectul județului Prahova, domnul Cristian Ionescu, nu a emis niciun ordin privind încetarea de drept, înainte de termen, a mandatelor primarilor UAT-urilor Podenii Noi și Măgureni, ca urmare a înscrierii acestora pe listele altor partide față de cele pentru care au candidat și au fost aleși la scrutinul precedent.

Situația celor doi este tergiversată de către persoanele cu atribuții de secretar general în cadrul UAT-urilor Podenii Noi și Măgureni, prin neîntocmirea unui referat constatator obligatoriu, așa cum prevede Codul Administrativ. Ca urmare a acestui fapt, domnul prefect Cristian Ionescu va sesiza Comisia de disciplină a secretarilor generali ai UAT-urilor în vederea analizei situației menționate și luarea măsurilor legale care se impun pentru persoanele cu atribuții de secretar general din cele două unități administrativ teritoriale.

Totodată, vă comunicăm că, verificarea apartenenței politice a unei persoane care candidează la alegerile locale din anul 2020, pentru funcția de primar, consilier local sau consilier județean se realizează de către birourile electorale de circumscripție care adoptă hotărâri de acceptare a candidaturii pentru persoanele participante, având la bază declarația persoanei de acceptare a candidaturii în cadrul căreia declară pe propria răspundere sub sancțiunea legii penale, apartenența sa politică, precum și lista cu propuneri de candidați a partidelor politice sub semnătura conducerii acestora care confirmă calitatea de membru al partidului politic respectiv pentru persoanele care sunt cuprinse în listă.

Față de prevederile legale în vigoare, respectiv la: art. 160, alin.(1), lit. h, alin. (7), (9), (10), art. 204, alin. (2), lit. j, din Codul Administrativ, art.46, 47 și 52 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorității publice locale și la art. 8, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.14/2003 – Legea partidelor politice, republicată, apartenența politică a unei persoane care candidează la alegerile locale din anul 2020 e certificată de :

– Persoana în cauză care a completat și semnat declarația de acceptare a candidaturii

– Partidul care certifică calitate de membru al persoanelor din lista cu propunerile de candidați

– Hotărârea de acceptare a candidaturii a Biroului electoral de circumscripție, care garantează îndeplinirea condițiilor legale de către o persoană care și-a depus o candidatură pentru o funcție de ales local în cadrul alegerilor locale din anul 2020.