Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, retrage certificatul de atestare a unei firme exploatatoare, dacă au fost constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate realizate de respectiva firmă sau angajații acesteia. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a emis un Ordin de Ministru în acest sens, publicat în Monitorul Oficial al României.

Potrivit actului normativ, se ridică certificatele de atestare ”dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare”.

Totodată, prin acest nou ordin, certificatele de atestare se retrag de Comisie și în baza unui raport de control al Gărzilor Forestiere sau al Corpului de Control al Ministrului, prin care se propunerea retragerea certificatului.

Noile reglementări mai prevăd că operatorii economici pentru care există hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a acestora, vor rămâne fără certificate de atestare.

Ordinul conține reguli clare și în ceea ce privește modul de exploatare. Astfel, dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, operatorul economic care execută lucrarea poate fi sancționat cu ridicarea certificatului de atestare.
De asemenea, se aduc clarificări cu privire la data de la care curge aplicarea sancțiunii de retragere a certificatului de atestare/reatestare, respectiv de la data aplicării sancțiunii de comisie sau de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată.

Ordinul aduce clarificări cu privire la procedurile, criteriile și documentele necesare obținerii certificatului de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatare forestieră.

Aceste clarificări vizează:

• persoanele care trebuie să depună cazierul judiciar, în original, și anume: administratorul/administratorii sau pentru președintele consiliului de administrație al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic. Prin excepție, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru șeful ocolului silvic.
• documentele prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră s-au introdus și copiile de pe contractul/contractele de leasing și după documentul care face dovada ultimei plăți, în cazul utilajelor cumpărate în leasing.
• documentele necesare reatestării se depun suplimentar, la comisia de atestare, și certificatul de atestare/reatestare în original.