Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova angajează!

501

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi R.I.C.A. din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe Inginerești cu domeniul de licență Agronomie, Zootehnie, Horticultură, specializările – Agricultură, Zootehnie, Horticultură;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Prahova – Compartiment resurse umane, şi la nr. de telefon 0244/593.210, e-mail dadrprahova@yahoo.com.