Vrei să lucrezi Instituția Prefectului? Sunt scoase la concurs 2 posturi de consilier

984

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului dc control al prefectului;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcția dc consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999. republicată, privind Statutul funcționarilor publici, Cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • pentru funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr, 188/1999. republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova, Palatul Administrativ Ploieşti, intrarea „B”, camera 63 – Registratură, Municipiul Ploieşti, Rd. Republicii nr. 2-4. judeţul Prahova, telefon 0244.519.520, e-mail infopublic@prefecturaprahova.ro.