USR Prahova cere Primăriei Bucov recuperarea prejudiciului din efectuarea unor lucrări inexistente descoperite de Curtea de Conturi

789

„Curtea de Conturi a României a desfășurat, în luna noiembrie 2018, un control la Primăria Bucov pe diverse tematici.

În sinteza constatărilor și concluziilor auditului financiar, se găsesc referiri la modul de realizare a sistemului de canalizare din comuna Bucov.

Fără alte comentarii, redăm mai jos, concluziile Curții de Conturi:

”5.4.2.2. Deși conform proiectului tehnic și detaliilor de execuție a obiectivului investiții Extindere canalizare în satele Bucov și Pleașa, etapa a III – a, comuna Bucov, județul Prahova, căminele de vizitare urmau a fi executate la adâncimi cuprinse între 1,64 și 3,31 metri, in listele de cantități de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții, același proiectant a înscris în cazul căminelor de vizitare, articole de deviz aferente unei adâncimi a acestora cuprinsă între 3,8 și 5,37 metri. Articolele enunțate anterior au fost preluate în oferta financiară SC XXXXXXX SRL pentru realizarea acestui obiectiv de investiții și ulterior decontate pe următoarele tronsoane de canalizare: Cartier 1 Mai, Cartier de locuințe, Cartier Mica Romă, strada Refractare, strada La Stănescu, După Grădini Tronson I și după Grădini Tronson II, in condițiile în care în urma măsurătorilor efectuate în teren de reprezentanții entității a rezultat o adâncime a căminelor de vizitare cuprinsă între 1.69 și 2,73 metri.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 66.230, 32 lei.
Cauza care a determinat producerea abaterii a fost exercitarea unei activități de control intern necorespunzătoare de către managementul entității, prin nerespectarea prevederilor legale privind angajarea și plata unor cheltuieli din fonduri publice.

Consecința economico-financiară a abaterii o reprezintă faptul că entitatea a decontat elemente componente ale căminelor de vizitare, pentru o adâncime medie a acestora cuprinsă între 3,8 și 5,37 metri, în timp ce în urma măsurătorilor efectuate în teren a rezultat o adâncime cuprinsă între 1,69 și 2,73 metri.

Concluzii: decontarea unor elemente componente ale căminelor de vizitare, pentru o adâncime a acestora mai mare decât cea reală.”

”5.4.2.1. La nivelul U.A.T.C. Bucov în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 5635/21.02.2017 acordat prin procedură simplificată Societății Comerciale XXXXXXXX SA Ploiești, în valoare totală de 1.665.633,90 lei (inclusiv TVA), finanțat din bugetul de stat în baza contractului de finanțare nr. 1164/29.09.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, având ca obiect Extindere canalizare în satele Bucov și Pleașa, etapa a III- a, comuna Bucov, județul Prahova, s-au făcut plăți nejustificate către constructor în sumă totală de 12.879,80 lei, ca urmare a decontării unor cantități de lucrări neexecutate.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 14.801,80 lei, din care 12.879,80 lei – plăți nejustificate efectuate de la cap. 74.02. Protecția mediului și 1.922 lei – majorări de întârziere calculate pentru imobilizarea sumei plătite nejustificat.”

USR BUCOV cere Primăriei recuperarea prejudiciului” – au transmis cei de la USR Prahova