Un post de consilier superior disponibil la Primăria Municipiului Câmpina

457

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior – Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din următoarele ramuri de știință: informatică; chimie și inginerie chimică; inginerie electronică și telecomunicații; inginerie geologică, mine, petrol și gaze: ingineria transporturilor sau în domeniul de licență: inginerie mecanică sau in una din următoarele specializări: cartografic; planificare teritorială; ecologia și protecția mediului; știința mediului; căi ferate, drumuri și poduri; inginerie civilă; inginerie urbană și dezvoltare regională; infrastructura transporturilor metropolitane; instalații pentru constricții; instalații pentru construcții pompieri;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova, telefon 0244.337.454 sau 0244/336.771, interior 155, e-mail luminitaraileanu2@gmail.com.