Un director din Primăria Ploiești îl acuză pe primarul Andrei Volosevici de comportament abuziv, amenințare și șantaj!

646

Acuzații extrem de grave la adresa primarului Municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, făcute de Directorul Economic al Primăriei, Nicoleta Crăciunoiu, care ocupă acest post din 1998. Aceasta susține că Andrei Volosevici a apelat și apelează la diverse metode și practici de amenințare, șantaj, discriminare, etc., permanent  manifestat un comportament abuziv, apelând la amenințări și anunțându-si mereu intenția de a-i face rău și de a-mi produce daune materiale si morale, acestea fie în prezența colegilor, fie a personalului din instituțiile subordonate Consiliului  Local al Municipiului Ploiești, intimidarea făcându-se direct, de către primar, scopul fiind înlăturarea ei de la conducerea Direcției Economice sau obligarea la semnare a tuturor documentelor nelegale dorite de acesta.

O parte din aceste aspecte, susține Nicoleta Crăciunoiu, petrecându-se în prezența viceprimarului Magdalena Trofin sau a administratorului public Albu Simona.

Într-o informare adresată Comisiei 1 (Buget, Finanţe, Control, Administrarea Domeniului Public şi Privat), comisie formată din consilierii: Paul Palaş (ALDE), Radu Simionescu (PNL), Gheorghe Sîrbu (PNL), Mihai Tonsciuc (USR) şi Anca Agapie (ProRomânia), Nicoleta Crăciunoiu prezintă abuzurile permanente la care este supusă de la preluarea mandatului de primar al Ploieştiului:

„Subsemnata Crăciunoiu I. Nicoleta,  director executiv – Direcția Economică, prin prezenta vă aduc la cunoștință următoarele aspecte urmare a evenimentului din data de 27 mai 2022, ora 11.00,  ce a avut loc cu  ocazia comisiei nr.1, în prezența  primarului Municipiului Ploiești -Volosevici Andrei Liviu și viceprimarului -Trofin Magdalena.

Sunt angajată a Primăriei Municipiului Ploiești din anul 1994 și am deținut pe rând funcția de economist, șef birou, șef serviciu și director executiv al Direcției Economice. Din anul 1998 până în prezent am ocupat funcția de director economic.

           Primarul în funcție al Municipiului Ploiești – Volosevici Andrei Liviu a apelat și apelează la diverse metode și practici de amenințare, șantaj, discriminare etc.  fiind conștient de faptul că a procedat la hărțuirea mea morală. În nenumărate rânduri i-am adus la cunoștință acest aspect (verbal și în scris), însă nu s-a implicat în niciun fel în evaluarea riscurilor și în prevenirea hărțuirii morale, scopul vădit fiind înlăturarea mea de la conducerea Direcției Economice sau obligarea la semnare a tuturor documentelor nelegale. Această violență în raporturile de muncă a avut și are implicații majore asupra stării mele de sănătate în calitate de persoană hărțuită, deoarece acesta, prin toate mijloacele posibile, a apelat la metode inumane în relațiile profesionale si a urmărit întotdeauna distrugerea mea psihică și cedarea nervoasă. Permanent  a manifestat un comportament abuziv, apelând la amenințări și anunțându-si mereu intenția de a-mi face rău și de a-mi produce daune materiale si morale, acestea fie în prezența colegilor, fie a personalului din instituțiile subordonate Consiliului  Local al Municipiului Ploiești. Intimidarea s-a făcut direct, de către primar.

În timpul primului său mandat de primar a fost sesizată comisia de disciplină de 3 ori privind așa-zise abateri săvârșite de către mine și am fost destituită din funcția de director economic, deoarece nu am  semnat documente pe care le-am apreciat ca fiind ilegale. Am procedat la acționarea în instanța de judecată și am fost reintegrată în funcția de director economic.

          Prevederile legale din Codul Muncii, respectiv art. 8  “relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei credințe”, art. 39 „salariatul are dreptul la demnitate în muncă și la securitate și sănătate în muncă”  și cele reglementate de O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, respectiv principiul egalității între cetățeni etc., mi-au fost încălcate în mod repetat. Hărțuirea manifestată a urmărit supraveghererea locului de muncă provocându-mi-se o stare de temere  prin amenințările continue cu plângeri penale, comisii de disciplină, solicitarea de nenumărate ori de a-mi da demisia din funcție, prin jigniri, stabilirea de termene foarte scurte  pentru diferite  lucrări care, de fapt, nu reprezentau urgențe,  tocmai pentru a nu putea să mă pronunț în totalitate sau  pentru a greși, ca apoi să fiu sancționată.

             În calitate de salariat care prestează o muncă potrivit pregătirii profesionale nu am beneficiat  de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnitătii umane. Relațiile de muncă nu au avut la bază principiul consensualității și al bunei credințe.  Permanent s-au făcut presiuni asupra mea pentru a semna  documente pe care eu și subalternii mei le-am considerat nelegale.

             De cele mai multe ori nu am fost prezentă la discuții privind plățile, rectificările de buget etc., ci doar mi se transmiteau sarcini de la superiori prin subalternii mei, apropiați acestuia, angajați de câteva luni sau ani în instituție. Inițial am crezut că mai pot rezista acestor presiuni fără să mă afecteze la nivel de sănătate, dar evenimentele au făcut să nu reușesc și astfel să mă îmbolnăvesc.  Împovărarea cu prea multe lucrări a dus la epuizare, stres, afecțiuni medicale, urmare a abuzurilor repetate de la locul de muncă și a faptului că au fost angajate persoane fără experiența profesională, eu fiind nevoită să preiau lucrările pe care le au in Fișa postului sau să verific absolut tot, să mi se impună atribuții de verificare și asumare prin semnătură care sunt, de fapt, ale unor persoane care nu îndeplinesc condițiile legale de ocupare a posturilor, acestea ocupând inclusiv funcții de conducere în cadrul direcției. Amenințările, nesiguranța la locul de muncă, au fost gândite în mod intenționat pentru a mă împiedica să-mi exercit funcția și activitatea în mod normal. Toate acestea mi-au produs o stare de disconfort psihic. În mod special am fost amenințată cu cercetatări disciplinare pentru activități care nu au legătură cu sarcinile de serviciu sau mi s-au acordat termene foarte scurte de rezolvare a solicitărilor și răspunsul a fost de fiecare dată: nu mă interesează.

              Pe scurt, faptele cele mai importante din ultimele 6-7 luni au fost următoarele:

 1. Emiterea Dispoziției nr.2354/03.11.2021 potrivit căreia sunt obligată să duc la îndeplinire măsuri stabilite de către Curtea de Conturi, conform Deciziei nr.30/2021. Prin Adresele/Informările nr.6016/03.11.2021, nr. 6299/25.11.2021, nr.6929/28.12.2021, nr.6010/22.03.2022, transmise primarului Municipiului Ploiești și secretarului general, am adus la cunoștință faptul că nu am pregătirea de specialitate tehnică si expertiza necesară, solicitând să mi se precizeze în scris atribuțiile și responsabilitățile în detaliu, în calitate de persoană nominalizată ca responsabil și persoană care efectuează verificări proprii pentru măsuri privind verificări lucrări de reparații imobile, investiții, etc.; mai mult,   unele din aceste atribuții revin ordonatorilor terțiari de credite. Cu toate demersurile întreprinse nu mi s-a comunicat niciun răspuns, prevederile dispoziției rămânând neschimbate şi aceasta producând efecte.

Apreciez că prin emiterea acestei dispoziții și nominalizarea mea sunt supusă la executarea unei munci sau la îndeplinirea de servicii, în mod forțat, respectiv se procedează la exploatarea mea., fiind supusă la muncă forțată sau obligatorie împotriva voinței mele, neavând pregătirea necesară.

 • În perioada octombrie – decembrie 2021, deoarece am emis Raport de specialitate nr.258/20.10.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu SC Apa Nova Ploiești SRL, in care am menționat faptul că  pentru aceste lucrări și condiții Direcția Economică nu a identificat baza legală privind posibila negociere de clauze, am fost amenințată cu plângeri penale, eu și persoana care ocupa funcția de șef serviciu juridic, contencios-contracte, fiind înregistrate cu reportofonul la sala de ședințe în data de 09 decembrie 2021, amenințate și jignite în prezența salariaților și a consilierilor locali. Dovadă stă Raportul de Specialitate nr.258/2021. Am solicitat punerea la dispoziţie a înregistrării cu reportofonul a ședinței respective, dar aceasta nu mi s-a pus la dispoziţie.
 • În data de 11 martie 2022 am emis Raport de specialitate nr. 1/11.03.2022, nefavorabil, la proiectul de hotărăre privind aprobarea Acordului privind asigurarea continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești și stabilirea unor aspecte referitoare la efectele încetării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr 2776/20.04.2004 și Raport de specialitate nr. 2/16.03.2022, tot nefavorabil, în aproximativ aceleași condiții pentru Municipiul Ploiești.

Ca urmare  a faptului că proiectele de hotărâri inițiate de către primar nu au fost aprobate,  unul dintre motive fiind avizul nefavorabil al Direcției Economice  și s-a supus aprobării consiliului local o altă variantă, inițiatorii fiind consilieri locali, după amenințări și jigniri repetate, așa cum rezultă din Procesul -Verbal din data de 14 martie 2022, primarul Municipiului a procedat în aceeași zi, în 2 etape, la solicitarea de Note Explicative, mie și subalternei, noi semnând rapoartele de specialitate. Menționez că, prin intimidare, a procedat la înregistrarea conversației cu reportofonul. Cu toate că discuția era înregistrată, primarul Municipiului nu s-a putut abține și a continuat seria de amenințări şi jigniri, cerându-mi detalii despre un proiect de hotărâre aprobat în anul 2019, comparativ cu cel din anul 2022, folosind expresii precum ….nu mă obosiți…, în afara de poezie,… ba nu doamnă,… și vă fac și plângere pe lucrul ăsta,… să știți că pe mine mă impresionați foarte puțin,… doamnă nu vorbiți peste mine,…. vorbiți când vă dau voie…; la solicitarea mea de a da explicații cu documentele în față refuză și susține: … nu sunt Curtea de Conturi…doamnă, sunt primarul municipiului Ploiești, ….de ce doamnă?, aveți o rușine?, stau cu spatele , dacă doriți, …; când i-am adus la cunoștință că au fost angajaţi funcţionari care nu au lucrat o zi în contabilitate și nu fac nimic, răspunsul a fost: nu mă impresionați,… fiind deranjat, …….mai lăsați fanteziile doamnă, ….tot acolo ajungeți, …

 • În data de 17 martie 2022 a procedat la organizarea unei conferințe de presă în care a anunțat eliberarea din funcție a directorului economic, afirmând: nu va mai face parte mult timp din executiv, dovada acestui lucru fiind înregistrarea audio-video a conferinței de presă și articolele de presă, fiind evidentă intenția de a mă destitui din funcție, așa cum a procedat și în primul mandat.
 •  În permanență a procedat la amenințarea mea, acuzându-mă că am săvârşit infracțiuni sau fapte păgubitoare, afirmaţii de natură să-mi producă o stare de frică, fiind șantajată, constrânsă să fac sau să nu fac ceva şi  hărțuită în mod repetat la locul de muncă, provocându-mi-se o stare de temere, fiind supusă torturii psihice în scopul intimidării sau exercitându-se presiuni asupra mea, afirmând în mod repetitiv: am eu grijă de tine.
 • În calitate de primar al Municipiului Ploiești, în data de 18 martie 2022, având în vedere articolele privind înregistrarea directorului economic de către primar cu reportofonul, acesta formulează drept la replică, fără a solicita și punctul meu de vedere, în calitate de persoană direct implicată şi nominalizată.
 • Date fiind tensiunile create, am solicitat în data de 21.03.2022 efectuarea a 3 zile concediu, astfel: 1 zi concediu odihnă si 2 zile recuperare.  Deoarece mi-a fost refuzată verbal de către viceprimarul Trofin Magdalena efectuarea celor 2 zile de recuperare, cu toate că am fost obligată să efectuez ore suplimentare în afara orelor de program, fapt dovedit inclusiv cu prezența mea la ședința de consiliu local convocată la ora 18.30, am solicitat ca cele 2 zile de recuperare să fie aprobate drept concediu odihnă din zilele aferente anului 2020. Ambele cereri, nr.970/21.03.2022 și nr. 988/21.03.2022, au fost confirmate de către Serviciul Resurse umane ca având drept legal de concediu neefectuat din anul 2020 – 20 de zile, din 2021 integral 25 de zile și aferent anului 2022 – 25 de zile. Cu toate că cererea era semnată și avea acordul înlocuitorului de drept, primarul Municipiului Ploiești refuză aprobarea celor 2 cereri de concediu odihnă, pentru un număr total de 3 zile aferent anului 2020, menționând: nu se aprobă având în vedere că pe data de 23.03.2022  și 30.03.2022  sunt programate ședinte de C.L.

De precizat este faptul că, lunar, sunt câteva ședinte de consiliu local ordinare sau extraordinare, ceea ce ar însemna, în opinia acestuia, că eu nu am dreptul la concediu de odihnă.

În data de 17.05.2022 am solicitat efectuarea a 12 zile de concediu de odihna aferent anului 2020, fragmentat și luat în funcție de cei 2 colegi ai mei, care sunt în aceeași situație ca și mine, respectiv având concediu neefectuat din anul 2020 și pentru care termenul limită este 30.06.2022. Menționez că s-a ajuns în această situație deoarece am fost singurii care am acordat viza de C.F.P.P. în instituție, dat fiind faptul că șeful Serviciului Buget-împrumuturi, desi are în Fișa postului atribuții privind exercitarea C.F.P.P., fapt precizat inclusiv în anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea acestui post, nu exercită acest control și nu semnează.

Primarul a săvârșit abuz în serviciu prin neaprobarea concediului de odihnă, fiind încălcate drepturile stabilite de Codul Muncii, Codul Administrativ și Constituția României, respectiv mi-au fost vătămate drepturile și interesele legitime.

Scopul neaprobării cererii de concediu a fost ca în data de 23.03.2022 să fiu adusă în sala de ședințe, de către polițistul local de la paza instituției, împreună cu sefa Serviciului Financiar–contabilitate, la finalul ședinței de consiliu local, în prezența consilierilor locali și a presei, ca să răspund întrebărilor adresate de către primar privind justificarea momentului înregistrării cu reportofonul. Dovadă stă înregistrarea audio-video a ședinței de consiliu local din data de 23 martie 2022.

 •  Solicitarea privind justificarea rapoartelor de specialitate a fost făcută și de către viceprimarul  în funcție Trofin Magdalena, astfel ca aceasta  emite Nota internă nr. 14/21.03.2022, la care am întocmit Informare nr. 989/21.03.2022. Cu toate acestea, viceprimarul Municipiului revine cu alta  Notă internă nr.15/23.03.2022, transmisă pe email în data de 24.03.2022 privind formularea unei Note explicative, scopul fiind șicanarea sau probă pentru o eventuală comisie de disciplină.

Menționez că, în repetate rânduri, am fost amenințată de primarul Municipiului și mi s-au cerut Note Explicative la sala de ședințe, de către primarul Municipiului și de către viceprimarul în funcție, direcția fiind subordonată acesteia, în sensul „o să vezi tu la evaluarea anuală”, aceasta fiind o altă metodă de a destitui din funcție salariații instituției, toate amenințările fiind în prezența primarului și/sau viceprimarului Trofin Magdalena sau administratorului public Albu Simona.

 1. Nepunerea în aplicare a sentinței pronunțată în Dosar nr.3730/105/2020, conform Hotărăre nr.357/2021, Hotărâre-completare dispozitiv nr. 685/2021 ambele emise de Tribunalul Prahova și Hotărâre Curte de Apel nr. 1577/14.12.2021, prin care am câstigat în instanță anularea Dispoziției nr. 1304/13.05.202, plata cheltuielilor de judecată și a daunelor materiale. Urmare a solicitării mele făcute în mod oficial, instituția a procedat la plata cheltuielilor de judecată și a daunelor materiale, fără a proceda la anularea Dispoziției nr. 1304/13.05.2021.

De precizat este că juriștii municipiului Ploiești s-au prezentat la toate termenele, cu toate că a fost stare de alertă, în schimb pentru procese importante pierdute, în care se solicita plata de sume mari și foarte mari, de ordinul milioanelor de lei, Muncipiul Ploiești nu s-a prezentat, depunândÎntâmpinare. Am atras atenția asupra acestui aspect în scris/verbal și acesta a fost motiv de jigniri şi ameninţări din partea primarului Municipiului Ploieşti.

 1. Rezultă că în instituție este posibil să nu primesc răspuns la solicitările formulate, singura soluție fiind apelarea la instanța de judecată prin contestarea tuturor dispozițiilor sau actelor emise cu încălcarea prevederilor legale, fapt ce presupune costuri și stres.
 1. Amenințărilor directe sau indirecte şi șicanărilor produse li se adaugă și alte abuzuri, respectiv: mutarea și angajarea de salariați în cadrul Direcției Economice fără pregătirea și experiența necesară, eu nesolicitând scoaterea la concurs a posturilor, nefăcând parte din comisiile de concurs deoarece nu procedez la punerea la dispoziție a subiectelor înainte de concurs, înlocuirea condițiilor de ocupare a posturilor scoase la concurs etc.
 1. Transferul/mutarea salariaților în cadrul Direcției Economice se face la solicitarea unui șef de serviciu, aprobat de către primar sau la solicitarea directă a acestuia, eu neavând cunoștință de aceste mutări în cadrul direcţiei pe care o coordonez.
 1. Dacă la Serviciul Buget-împrumuturi, până în acest mandat erau 2 persoane responsabile cu centralizarea bugetului local, bugetelor ordonatorilor terțiari de credite și bugetului creditelor interne, fără bugetul fondurilor U.E., în prezent atribuțiile sunt împărțite la 6 persoane, fiind angajate persoane sau trasferate/mutate în direcție persoane cu încadrare maximă, care nu au lucrat contabilitate, nu cunsoc contabilitate bugetară și, prin urmare, sarcinile sunt preluate de salariații cu vechime și experiență.
 1. În calitate de director economic sunt obligată să semnez toate documentele de plată pentru şef Serviciului Buget-împrumuturi și, împreună cu altă salariată, să acordăm viza de C.F.P.P. în locul acesteia, deoarece nu îndelinește condițiile legale, cu toate că îi revin conform Fișei de Post. Am atras atenția asupra acestui aspect, dar fără rezultat. Cum este posibil ca un salariat să fie angajat într-o instituție la nivel maximum de salarizare și să nu aibă experiență profesională în domeniul contabilitate, să fie plătit fără să ducă la îndeplinire atribuțiile din Fișa postului, fiind obligată eu sau subalternii acestuia să semnăm și să îi exercităm o parte din atribuții, eu fiind nevoită să preiau mare parte din atribuțiile de șef Serviciu Buget, să semnez pentru acesta și pentru director economic în același timp?
 1. Aceeași situație o regăsim și la salariați angajați pe funcții de execuție, tot cu încadrare maximă, care au ocupat posturile prin concurs sau transfer, eu nefăcând parte din comisia de concurs.
 1. Fișa postului semnată și însușită de către  salariata Pelin Ioana cuprinde condiții generale și specifice pe care nu le îndeplinește cu privire la studii, vechime în specialitate etc. Cu privire la atribuții, una dintre ele, prevăzută la pct. 2, este acordarea vizei de C.F.P.P., această salariată neîndeplinind condiții legale de acordare a vizei de C.F.P.P., respectiv vechime de 3 ani și experiența necesară în domeniul contabilitate. Printre atribuții se regăsesc cele de coordonare și verificare a lucrărilor subalternilor. Cum poți verifica și coordona activități pe care nu le cunoști, nu ești pregătit, nu ai lucrat în domeniul respectiv?  Am adus la cunoștință neregulile create și, ca de obicei, răspunsul a fost: Direcția Economică nu știe altceva decât să facă informări… că  numai prostii scrieți în informări…. Evident că orice adevăr deranjează și trebuiau puse presiuni pentru a accepta tot ce mi se solicită.
 1. În Primăria Ploiești, Fișa postului se modifică conform condițiilor îndeplinite de personalul deja angajat, care urmează a fi numit  în funcții de conducere, şi nu personalul trebuie să îndeplinească condițiile cerute de Fișa postului, respectiv condiții de vechime, studii, experiență profesională etc., conform legii.
 1. Organizarea concursurilor pentru posturile vacante din cadrul Direcției Economice a fost făcută fără să știu, eu aflând din  presă şi nefăcând parte din comisiile de concurs la nivel de direcție, fiind numite persoane din alte direcții, fără experiența în domeniul contabilitate. Având în vedere faptul că, potrivit Legii nr. 82/1991, directorul economic este persoana care organizează și conduce contabilitatea la nivel de instituție, sunt pusă în situaţia de a lucra cu salariaţii care îşi duc la îndeplinire sarcinile de serviciu cu simţ de răspundere şi profesionalism, neprotejaţi politic. Angajarea de analfabeţi funcţionali în instituţie nu face decât să îngreuneze activitatea, urmând cât de curând să fiu acuzată că procedez la exploatarea celor cu experienţă.
 •  Faptul că eu și subalternii mei  ne-am permis  să acordăm  refuz de viză C.F.P.P.  a reprezentat motivul pentru amenințări cu plângeri penale sau comisii de disciplină, ținta principală fiind eu în calitate de director economic, acuzată că îmi oblig subalternii să semneze.
 • Având în vedere haosul creat la nivelul direcției, tensiunile, frica faţă de  ceea ce vom fi obligați să semnăm sub amenințarea directă a primarului  și inducerea ideii că reprezintă obligație, sarcină de serviciu acordarea vizei de C.F.P.P. în orice condiţii, iar  cine a acordat refuz de viza C.F.P.P.  răspunde material, penal etc., din cauza  problemelor de sănătate create, temerilor cu privire la presiunile ce urmează a fi exercitate asupra persoanelor nominalizate cu exercitarea C.F.P.P., ședințe repetate, amenințări cu comisii de disciplină, cu destituire etc. și intotdeauna inducerea ideii că reprezintă sarcini de serviciu,  eu și subalternii mei am acceptat aceste abuzuri, respectiv să facem parte din diverse comisii, nefiind de specialitate, să întocmim rapoarte de specialitate la proiecte de hotărâri care nu au legătură cu atribuțiile și pregătirea noastră – ex. aprobare Studii de fezabilitate sau D.A.L.I. aferente obiectivelor de investiții ale Muncipiului Ploiești sau  ale ordonatorilor terțiari de credite. Studiul de fezabilitate este întocmit de către un specialist tehnic și reprezintă un studiu al unui proiect sau al unei investiții din punct de vedere al posibilităților tehnice de realizare, care prezintă, de regulă, mai multe soluții tehnice. Cum se poate pronunța un salariat al Direcției Economice asupra variantei tehnice propuse, neavând cunoștințele necesare? Cu toate acestea, suntem obligați să întocmim raport de specialitate economic.
 •   Frecvent, proiectele de hotărâri de consiliu pentru care se solicită  rapoarte de specialitate sunt transmise cu întârzire, incomplete, eu fiind în imposibilitatea de a studia materialele, de multe ori nevoită să iau cunoștință de ele în timpul comisiei de buget sau chiar de consiliu, fiind prezentă în sala de ședințe și solicitându-mi-se aviz în regim de urgență. Am înțeles problemele urgente, de forță majoră, dar aceasta este o practică frecventă care nu poate să fie gestionată cu profesionalism.
 • Solicitarea  de Note explicative la rapoartele de specialitate a devenit frecventă, așa cum am afirmat în cadrul comisiei din data de 27.05.2022.

Menționez că permanent am răspuns solicitărilor primite din partea membrilor consiliului local, am participat la ședințe, am respectat dispozițiile primite, cu toate că multe erau abuzive și nu erau de competența salariaților din cadrul Direcției Economice.

Vă solicit ca, în cazul în care apreciați că, eu și subalternii mei, am săvârșit cu intenție orice faptă în scopul de a prejudicia bugetul local, de a vă  induce în eroare în calitate de consilieri locali, de a obține foloase pentru sine sau pentru altul, să sesizați organele abilitate în acest sens.

Purtarea abuzivă, respectiv întrebuințarea de expresii jignitoare față de mine, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, vătămarea drepturilor și intereselor legitime, presiunile exercitate asupra mea, amenintările repetate, hărțuirea la locul de muncă, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, destituirea din funcție, mutarea nelegală la alte direcții etc., reprezintă abuzuri la care am fost supusă și sunt supusă în continuare și vă rog, în calitatea de membrii ai Consiliului Local Ploiești, să interveniți în rezolvarea problemelor apărute la nivel de instituție.   

Precizez că în instituție lucrează salariați cu o experiență profesională de ani de zile și care sunt jigniți, amenințați, dar care nu au curajul să își exprime nemulțumirea de frica  pierderii locului de muncă.

 Eu personal mă consider un „sclav pe plantație” și vă aduc la cunoștință că sunt nevoită să apelez la toate mijloacele legale pentru a-mi apăra drepturile constituționale, inclusiv dreptul la grevă.” conchide Nicoleta Crăciunoiu, directorul Economic al Primăriei Municipiului Ploiești.