Spitalul Municipal Ploiești caută director financiar-contabil

662

Spitalul Municipal Ploiești organizează organizează conform O.M.S.P. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, eu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 16.12.2019, ora 10 – proba scrisă, respectiv data de 16.12.2019 ora 13 – susținerea orală a proiectului de specialitate și interviul de selecție, la sediul unității, Ploiești, str.Ana Ipătescu, nr. 59.

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.12.2019, ora 14.00.

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității și pe site-ul unității www.spitalulmunicipalploiesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul R.U.N.O.S., telefon 0244523904, interior 156.

Foto cu caracter ilustrativ