Spitalul Municipal Câmpina caută director medical

485

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical.

Condiții:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical va avea loc la sediul spitalului, sala de instruire medicală, etaj 2, astfel:

  • 17.05.2019 – 06.06.2019 – depunerea dosarelor;
  • 19.06.2019, ora 11.00 – proba scrisă;
  • 21.06.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
  • 21.06.2019, ora 12.00 – interviul de selecție.

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre: www.spitalcampina.ro sau la Biroul R.U.N.O.S., bd. Carol I nr. 117, telefon 0244/337.351, interior 102