Spitalul Județean de Urgență Ploiești și Spitalul Municipal Câmpina, fără autorizație de securitate la incendiu

413

În vederea prevenirii și reducerii riscului de manifestare a unor situații de urgență, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova a efectuat controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare de la nivelul județului, alături de reprezentanți ai DSP și ISCIR.

Aspectele avute în vedere, premergător și pe timpul executării controalelor, au vizat:

• analizarea situației din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secțiile ATI;
• ​modul de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru conducătorul unității/administrator și a celorlalte atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, a modului de acțiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum și a instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
• funcționarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;
• dotarea cu stingătoare de incendiu a secțiilor ATI, precum și modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;
• verificarea documentelor care să ateste funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice și a instalațiilor și echipamentelor specifice activității din secția ATI (substanțe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalații aferente stațiilor de oxigen etc.).

Echipele mixte de specialiști ai inspectoratului, DSP și/sau ISCIR au derulat 16 controale de prevenire la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare existente și au identificat 72 deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 17 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor.

Pentru neconformitățile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 58 sancțiuni contravenționale, dintre care 55 avertismente și 3 amenzi, în cuantum de 22.500 lei.

Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 20 activități de informare preventivă, la locul de muncă, fiind implicate 109 persoane.

În urma controalelor, au fost identificate două unități sanitare (Spitalul Județean de Urgență Ploiești și Spitalul Municipal Câmpina) care funcționau fără autorizația de securitate la incendiu, deși era obligatorie obținerea acestui act administrativ.

La Spitalul Municipal Câmpina au fost făcute modificări în zona ATI față de documentele de referință inițiale (s-a schimbat locul centralei de semnalizare). La Spitalul Județean de Urgență Ploiești sunt investiții în derulare iar punerea în funcțiune a acestora s-a realizat fără recepție la închiderea lucrărilor.

Principalele deficiențe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:

• reducerea dimensiunilor căilor de evacuare;​
• blocarea, în poziție închisă, a ușilor pe căile de evacuare;
• funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu;
• nerespectarea de către conducătorul unității a obligațiilor de înființare a serviciului privat pentru situații de urgență;
• exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
• exploatarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, în alte condiții decât cele prevăzute în reglementările tehnice;
• nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate incendiu.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizația de securitate la incendiu certifică faptul că o construcție respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii.
Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiției.
Avizul/autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, această obligație a fost instituită începând cu anul 1992 și subzistă până la acest moment.
Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații:
• deține autorizație de securitate la incendiu;
• ​funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației;
• ​nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare;
• autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.
​Activitatea pompierilor se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.​