Societatea HIDRO PRAHOVA SA prezintă informațiile confirmate prin proceduri oficiale, cu privire la depășirea valorilor acceptate de arsen în apa potabilă din comuna Mănești

461

În data de 7.12.2022, prin Notă telefonică și ulterior, în data de 13.12.2022, prin Notificarea scrisă a Direcției de Sănătate Publică Prahova, societatea HIDRO PRAHOVA SA este informată de DSP  Prahova, cu privire la faptul că rezultatele probelor prelevate în data de 16.11.2022 indică valori depășite ale parametrului “arsen”, atât la unul dintre forajele care alimentează Stația de apă a localității, cât și în rețea, nivelul de creștere fiind de aproximativ 20%, în funcție de punctul de prelevare.

Facem precizarea că parametrul “arsen” (prezent în mod natural în componența scoarței terestre) și nu “arsenic”, este analizat în cadrul monitorizării de audit, aceasta fiind efectuată exclusiv de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, conform programului de monitorizare stabilit. Potrivit legislației românești în vigoare – Legea nr.458/2002 (Anexa 1), concentrația de arsen permisă în apa potabilă este de 10 µg/l.

Conform procedurilor legale, în urma Notificării primite din partea DSP Prahova, societatea HIDRO PRAHOVA SA a informat autoritatea locală din comuna Mănești și consumatorii, prin afișaj și comunicare la nivel local, cu privire la interdicția de consum pentru apa distribuită prin rețeaua de alimentare a comunei. În același timp, societatea HIDRO PRAHOVA SA a pus la dispoziția locuitorilor comunei Mănești 5 containere de apă potabilă alimentate din surse alternative.

Potrivit primelor evaluări, concentrația ridicată de arsen poate fi generată de modificări de structură ale componentelor naturale din apa brută, nefiind provocată de activitatea de exploatare a rețelei de apă din comuna Mănești.

Cadrul legal care prevede gestionarea situațiilor de acest fel este precizat în HG 974/15.06.2004 ce reglementeaza Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizarea calității apei potabile, care la articolul 26, alin (8) precizează:

În situația în care calitatea apei nu corespunde cerințelor prevăzute în Anexa 1 la Legea 458/2002, din cauza deteriorării temporare a calității sursei de apă, autoritatea teritorială de sănătate publică (în cazul de față DSP Prahova), autoritatea responsabilă de administrarea apelor (SGA Prahova) și autoritatea administrației publice locale (Primăria Mănești) stabilesc măsurile în scopul asigurării calității apei la sursă” .