Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță recepția finală a Stațiilor de Epurare Ape Uzate din orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați

427

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator de servicii publice pentru alimentare cu apă în județul Prahova, în calitate de beneficiar, anunță încheierea procedurilor de recepție finală pentru Stațiile de Epurare Ape Uzate din orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, investiții ce vor deservi o populație de aproximativ 48.000 locuitori echivalenți din cele trei zone urbane.

Operatorul HIDRO PRAHOVA SA marchează astfel finalizarea Contractului de Lucrări CL3 – ”Reabilitare și extindere SEAU în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, Jud. Prahova”, derulat în cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Valoarea totală a Contractului de Lucrări CL3 – ”Reabilitare și extindere SEAU în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, Jud. Prahova” este de 26.818.843,36 lei, antreprenor fiind compania INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S.A. Pentru finanțarea acestor investiții, fondurile nerambursabile atrase în județul Prahova s-au ridicat la 24.640.653,38 lei (Fond de Coeziune și Buget de stat), contribuția Consiliului Județean Prahova fiind de 502.870,47 lei. Din bugetul societății HIDRO PRAHOVA SA a fost asigurată suma de 1.675.319,51 lei.

Prin recepția finală a Stațiilor de Epurare Ape Uzate din Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, societatea HIDRO PRAHOVA SA încheie în acest an al doilea mare Contract de lucrări finanțat în cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova”. În luna septembrie 2020, a fost semnat Procesul Verbal de recepție finală pentru Stația de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina, investiție ce deservește 51.000 locuitori echivalenți.

Obiectivul general al Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova” vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai curat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la acquis-ul comunitar în domeniul apei și apei uzate.

Investițiile nerambursabile atrase în Prahova prin Proiectul ”Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, cod MySMIS 2014+104337 sunt în valoare de 217.048.324 lei, sumă ce reprezintă 91,87% din valoarea totală eligibilă aprobată, asigurată din Fondul de Coeziune și Bugetul de stat, prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Contribuția HIDRO PRAHOVA SA la acest Proiect se ridică la suma de 14.757.129 lei, prin bugetele localităților beneficiare fiind asigurată o finanțare de 4.429.558 lei.

Investițiile pentru sectorul de apă uzată au ca scop creșterea calității apelor de suprafață, prin reducerea efectelor poluării produse de așezările umane, diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită, având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață, a infiltrațiilor în sistemul de canalizare, precum și asigurarea accesului la servicii de canalizare pe baza eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.