Situațiile prin care se eliberează o nouă carte de identitate

435
Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor le reamintește cetățenilor care sunt situațiile în care se eliberează o nouă carte de identitate. Astfel, cetățenii se pot adresa serviciului public local amintit, în următoarele cazuri: la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;  dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de „copil găsit” și identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanță la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere, s.a.);  în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor; în cazul deteriorării actului de identitate;  în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;  în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;  în cazul schimbării sexului; în cazul anulării actului de identitate; în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP); pentru preschimbarea buletinelor de identitate. În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetățenii se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărți de identitate. În celelalte situații enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani, cetățenii sunt obligați să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, care se sancționează cu amendă cuprinsă între 40 lei și 80 lei. Conform dispozițiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.
Reducerea termenului efectiv, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări suplimentare, se poate face pentru situații/motive justificate prin înscrierea în audiență. Programul de audiențe al Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Ploiești este în ziua de miercuri, între orele : 13.00-15.00. Menționăm în acest context că, în cazul persoanelor netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială – stare dovedită pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie – Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor organizează activități de preluare a imaginii (camera mobilă) și de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în municipiul Ploiești, cât și în comunele arondate, în funcție de solicitări și conform programării. Atragem atenția cetățenilor să verifice termenul de valabilitate în cazul actului de identitate, în vederea evitării situațiilor neplăcute în care pot deveni contravenienți la prevederile legii. Persoanele care se încadrează în situațiile prezentate mai sus se pot adresa, după caz, pentru consiliere de specialitate direct reprezentanților Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Ploiești, la sediul instituției din Bulevardul Independenței nr. 10.