Simularea pentru Evaluarea Națională 2024

341

A mai rămas o săptămână până la simularea pentru Evaluarea Națională 2024. Elevii de clasa a VIII-a vor susține probele în zilele de 5, 6 și 7 februarie, astfel:

  •  5 februarie 2024: Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 6 februarie 2024: Matematică – probă scrisă
  • 7 februarie 2024: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 23 februarie 2024: Comunicarea rezultatelor

Din acest an, la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024, lucrările vor fi scanate în clasă și vor fi corectate pe platforma digitală. Acestea vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluator din alte județe decât cel din care provine elevul.

Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30, potrivit procedurii. Timpul de lucru este de 2 ore începând din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte.

Elevii primesc subiectele în formă de broșura. Broșura se predă la finalul probei şi, întrucât conține subiecte, aceasta nu rămâne în posesia elevilor.

Potrivit procedurii Ministerului Educației, profesorii pot evalua lucrările elevilor din laboratorul de informatică, din cancelarie, cabinetul disciplinei, precum și de acasă. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori corectori.

Comunicarea rezultatelor se va face anonimizat iar notele nu vor fi trecute în catalog, cu o singură exepțtie, la solicitarea scrisă a elevului, conform ordinului publicat în Monitorul Oficial. In Prahova peste 7500 de elevi vor susține acest examen de simulate a Evaluării Naționale.