Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți astăzi. Ce obiceiuri au romanii în această zi

1558

Creştinii îi sărbătoresc pe 8 noiembrie pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte şi călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai. În fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu sunt prăznuiţi doar Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci toate cetele îngereşti care nu s-au despărţit de Dumnezeu.

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, se prăznuiește soborul cetelor sfinţilor îngeri, în fruntea cărora se află Arhanghelii Mihail şi Gavriil, denumiţi în popor şi „Voievozi”.

Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela sunt cele mai populare nume care se sărbătoresc de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, însă există și nume derivate.

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril: Mihai, Mihaela, Michaela, Mihail, Mihăiță, Mișu, Mihnea, Miță, Michi, Mihalache, Mihalcea, Mihalache Gabriel, Gabriela, Găbiță, Gabi, Gavril, Gavriil.

 Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul dreptăţii şi împlinitorul legii lui Dumnezeu. În ebraică Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. Văzând cum a căzut vicleanul Lucifer, a lăudat cu glas pe Domnul tuturor și a zis: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?” Astfel, mumele lui devine un advertisment pentru cei care doresc să uzurpe locul lui Dumnezeu. În icoane, Sfântul Arhanghel Mihail este zugrăvit în chip de oştean purtând în mână o sabie vâlvăietoare de foc – semn al puterii dumnezeieşti, dar şi al dreptăţii.  

          Despre Mihail se spune că a ars cele două cetăţi desfrânate, Sodoma şi Gomora şi a salvat pe dreptul Lot şi familia lui de la pieire. Tot el a mers înaintea poporului evreu când a ieşit din ţara Egiptului şi a contribuit la cucerirea popoarelor cananite care erau în pământul făgăduit de Dumnezeu lui Moise. L-a ajutat și pe judecătorul Ghedeon să învingă în luptă. Dintotdeauna, Arhanghelul Mihail i-a ajutat pe cei nedreptăţiţi. Pe cei trei tineri evrei aruncaţi de babilonieni în cuptorul cu foc i-a salvat, iar pe Sfântul Apostol Petru l-a scos din închisoare.

Tradiţia ne învaţă că Mihail s-a înfăţişat Sfântului Constantin cel Mare şi i-a arătat pe cer semnul Fiului Omului spunându-i: „Sub acest semn vei învinge!”. Constantin l-a înfrânt în luptă pe Maxenţiu şi a dobândit tronul Imperiului Roman, iar această victorie a fost atribuită tot firii luptătoare a Sfântului Mihail.

 Arhanghelul Mihail este şi simbolul judecăţii lui Dumnezeu care pedepseşte păcatul şi nelegiuirea. Potrivit Apocalipsei, el va aduce biruinţa finală asupra diavolului şi a slujitorilor lui.

Sfântul Arhanghel Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeţii şi milei dumnezeieşti, al bunelor vestiri. În Vechiul Testament, el a profeţit naşterea proorocilor şi a drepţilor lui Dumnezeu. Le-a vestit Sfinților Parinților Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului și i-a descoperit lui Zaharia nașterea Înaintemergătorului.

Arhangleul Gavriil a făcut cunoscută lumii cea mai mare veste: întruparea şi naşterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. In limba ebraică, Gavriil înseamnă „bărbat-Dumnezeu”. Numele său conține  vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că își va asuma firea omenească. Păstorilor le-a aratat că li S-a născut Prunc, iar pe Iosif, logodnicul Mariei, l-a întărit ca să nu se îndoiască de nimic. Arhanghelul Gavriil a călăuzit Sfânta Familie în Egipt și a adus femeilor mironosițe vestea Învierii Domnului.

Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil – „Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1, 26-38)

În calendarul popular, soborul Sfinţilor Mihail şi Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 şi 10 noiembrie. Prima zi se numeşte capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.

Totodată, un vechi obicei spune că de sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril se aprind lumânări atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei trecuţi la cele sfinte fără lumânare sau dispăruţi în împrejurări năprasnice.

Din slavonă Mihail înseamnă „cine este ca Dumnezeu”, Gavril înseamnă„ bărbat Dumnezeu”, iar cuvântul Arhanghel înseamnă înger. În raion avem biserici cu Hramul Sf. Arhangheli, precum și numeroși credincioși care le poartă numele.