În contextul măsurilor dispuse prin Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr.3 din 24.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, IPJ Prahova aduce la cunoștință că, începând cu data de 26.03.2020, activitatea ce implică relația cu publicul se suspendă temporar până ziua de 30.03.2020:

În perioada 26.03-30.03.2020,  inclusiv, va rog sa aveți in vedere următoarele aspecte:

  • petițiile vor fi depuse exclusiv prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, respectiv: servicii poștale/servicii de curierat rapid/fax/e-mail.
  • cererile privind avizele pe linie de sistematizare se vor depune  exclusiv prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, respectiv: servicii poștale/servicii de curierat rapid;
  • cererile privind istoricul sanctiunilor la regimul circulației pe drumurile publice se vor depune exclusiv prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, respectiv: servicii poștale/servicii de curierat rapid/fax/e-mail, urmând ca in termen de 15 zile, de la data înregistrării documentul să fie comunicat la domiciliul sau reședința titularului permisului de conducere;
  • în cazul prelungirii dreptului de circulație conform art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, veți proceda după cum urmează:
    • pentru dosarele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, potrivit Hotarârii Consilului Superior al Magistraturii-Sectia pentru Judecatori nr. 417/2020, pe durata stării de urgentă, cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulație nu se soluționează, fiind aplicabile dispozitiile art. 14 din Decretul Presedintelui României nr.195/2020;
    • pentru dosarele care se afla in supravegherea unităților de parchet, se va solicita în prealabil parchetului prelungirea dreptului de circulație, iar ulterior, în masura soluționării favorabile, titularul permisului de conducere va adresa o cerere de efectuare a mențiunilor corespunzatoare în bazele de date prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, respectiv: servicii poștale/servicii  de curierat rapid/fax  (0244517188)/e-mail (oug41.2016.sr@ph.politiaromana.ro). Stadiul procesării poate fi verificat telefonic la numărul: 0244.302396, 0244.302227 (în intervalul orar 08.00-16.00);
  • în cazul permiselor de conducere pentru care perioada de suspendare a expirat, pentru validarea acestora, veti apela 0244.302396, 0244.302227 ( în intervalul orar 08.00-16.00), aceasta opțiune este valabila doar în cazul în care suspendarea exercitării dreptului de a conduce expira în perioada 26.03-30.03.2020, inclusiv;

Vă adresam rugămintea de a utiliza acest mijloc de comunicare doar în situația în care suspendarea excercitarii dreptului  de a conduce a expirat;

  • în situația depunerii plângerii contraventionale, veți transmite dovada înregistrării acesteia prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, respectiv: servicii poștale/servicii de curierat rapid/fax/e-mail. Stadiul procesării poate fi verificat telefonic la  numărul: 0244.302396, 0244.302227 ( în intervalul orar 08.00-16.00);

TOATE CERERILE TRANSMISE VOR FI ÎNSOȚITE OBLIGATORIU DE O COPIE A DOCUMENTULUI DE IDENTITATE ȘI A NUMĂRULUI DE TELEFON.

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A CUNOAȘTERII REGULILOR DE CIRCULAȚIE ESTE SUSPENDATĂ ÎN PERIOADA 26.03-30.03.2020, INCLUSIV.

Vă adresam rugămintea de a conștientiza importanta măsurilor adoptate în contextul situației epidemiologice din România pentru limitarea riscului de răspândire a infectiei cu Coronavirus. Astfel, măsurile sunt cu caracter temporar, fiind generate de instituirea stării de urgentă pe întreg teritoriul României.”