Serviciul de Permise şi Înmatriculări auto Prahova se mută. De aici va începe şi examenul auto

871

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova (SPCRPCIV) se va muta în incinta unui centru comercial situat în sudul municipiului Ploieşti, în incinta complexului 𝑃𝑟𝑎ℎ𝑜𝑣𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢𝑙 𝑃𝑙𝑜𝑖𝑒𝑠̧𝑡𝑖, 𝑃𝑖𝑎𝑡̧𝑎 1 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒 1918, 𝑛𝑟.1 (fosta uzină Upetrom).

𝑰̂𝒏𝒄𝒆𝒑𝒂̂𝒏𝒅 𝒄𝒖 𝒍𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆, 𝒑𝒓𝒂𝒉𝒐𝒗𝒆𝒏𝒊𝒊 𝒗𝒐𝒓 𝒔𝒖𝒔𝒕̧𝒊𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒆𝒍𝒆 𝒆𝒙𝒂𝒎𝒆𝒏𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒊̂𝒏 𝒗𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆𝒂 𝒐𝒃𝒕̧𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒊̂𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕̧𝒊𝒊 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒆, 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂̆𝒕̧𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒏 𝒛𝒊𝒍𝒆𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆.

Din responsabilitate şi respect faţă de cetăţenii care se adresează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova, dar şi faţă de angajaţii de acolo, conducerea Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova a luat decizia identificării şi amenajării unor spaţii corespunzătoare prin relocarea sediului şi implicit a activităţilor specifice serviciului într-un spaţiu adecvat, care să poată oferi condiţii decente, promptitudine şi calitate.

Pentru ca acest proces să fie realizat rapid şi eficient, astfel încât să nu perturbe desfăşurarea activităţilor specifice, relocarea se va efectua etapizat.

După analizarea mai multor propuneri, spaţiul oportun a fost identificat în cadrul complexului Prahova Value Centre, iar în urma semnării parteneriatului cu administratorii acestui centru comercial, în conformitate cu dispoziţiile prefectului Virgiliu Daniel Nanu, a fost obţinut acordul pentru transferul întregii activităţi a S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova.

Noua locaţie va beneficia de ghişee noi, de o zonă de aşteptare generoasă, dar şi de o sală modernă pentru testarea teoretică ce permite examinarea concomitentă a unui număr mai mare de candidaţi.

În primă fază, 𝙞̂𝙣𝙘𝙚𝙥𝙖̂𝙣𝙙 𝙘𝙪 𝙙𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙚 12 𝙙𝙚𝙘𝙚𝙢𝙗𝙧𝙞𝙚 2022, 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙩𝙚𝙤𝙧𝙚𝙩𝙞𝙘𝙖̆ pentru obţinerea permisului de conducere se va efectua în incinta complexului 𝑃𝑟𝑎ℎ𝑜𝑣𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢𝑙 𝑃𝑙𝑜𝑖𝑒𝑠̧𝑡𝑖, 𝑃𝑖𝑎𝑡̧𝑎 1 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒 1918, 𝑛𝑟.1 (fosta uzină Upetrom), iar 𝙥𝙪𝙣𝙘𝙩𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙚𝙘𝙖𝙧𝙚 al candidaţilor programaţi în vederea susţinerii 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙚𝙞 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙚 se va regăsi în parcarea complexului comercial (intrarea Mobexpert).

Într-o etapă ulterioară, 𝙥𝙖̂𝙣𝙖̆ 𝙡𝙖 𝙟𝙪𝙢𝙖̆𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖 𝙡𝙪𝙣𝙞𝙞 𝙞𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙞𝙚 2023, în aceeaşi locaţie vor fi transferate şi 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙪𝙡 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̆𝙩̧𝙞𝙡𝙤𝙧 ce privesc soluţionarea cererilor pentru preschimbarea permiselor de conducere, înmatricularea vehiculelor, radierea vehiculelor sau eliberarea autorizaţiilor provizorii de circulaţie.