Serviciul Antifraudă, Anticorupție din cadrul Direcției Corp Control Ministru a desfășurat o activitate de prevenire a corupției la Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

841

Serviciul Antifraudă, Anticorupție din cadrul Direcției Corp Control Ministru a desfășurat o activitate de prevenire a corupției la Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

În cadrul evenimentului s-a pus accent pe activitățile de prevenire și combatere a corupției, pe descrierea faptelor de corupție și celor asimilate acestora, pe modalitățile de denunțare a lor și pe măsurile Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020.

Prin această activitate, specialiștii din cadrul Serviciului Antifraudă, Anticorupție au avut în vedere, definirea funcționarului public din perspectiva legii penale, prezentarea legislației privind infracțiunile de corupție și celor asimilate, promovarea avertizorului în interes public și prevenirea corupției în domeniile expuse în mod deosebit riscurilor, prezentarea cazurilor în care au fost săvârșite acte de corupție, cât și efectuarea demersurilor necesare pentru implementarea instrumentelor de prevenire a corupției și de identificare și înlăturare a cauzelor.

Totodatã, s-a pus accent şi pe transparență și accesul la informațiile de inters public.

La activitate a participat personalul de conducere și de execuție din cadrul structurii.