Primăria municipiului Ploiești aduce la cunoștința cetățenilor că, în perioada 15 – 21 iunie 2020, se vor efectua servicii de dezinsecție pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiesti, în baza Acordului Cadru încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Produsele insecticide utilizate sunt:

  • Cymina Plus, având substanța activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
  • Vectobac WG, având substanța activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;

Produsele menționate se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătății și fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate. Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 și cu recomandările Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecție la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsecție să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public, cât și privat.

În acest sens, facem apel către cetățeni, asociații de locatari/proprietari, agenți economici și instituții publice în vederea efectuării activității de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității.

În cazul în care condițiile meteorologice vor impiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de deratizare va fi prelungită.

Vă rugăm ca în perioada menționată să luați toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploiești și S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.