Schimbări în rândul consilierilor județeni PSD : unul și-a dat demisia, celălalt pierde mandatul din cauza incompatibilității

579

Consiliul Județean Prahova va lua act, în ședința ordinară din 19 aprilie, de încetarea de drept, ca urmare a stabilirii stării de incompatibilitate, a mandatului de consilier județean al lui Ion Ionică, respectiv de demisia lui Daniel Sepși.

Daniel Sepși , prin demisia înregistrată la Consiliul județean Prahova la nr. 5841/18.03.2019, a demisionat din funcția de consilier județean începând cu data de 15.03.2019, declarându-se vacant locul de consilier județean deținut de acesta.

În ceea ce-l privește pe Ionică Ion, Agenția Națională de Integritate, a transmis către Consiliul județean Prahova raportul de evaluare nr. 22549/G/II/27.05.2016, rămas definitiv, prin care s-a stabilit starea de incompatibilitate a domnului consilier județean Ionică Ion. În conformitate cu prevederile art. 9 alin 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de incompatibilitate. La art. 12 alin. 1 din același statut se prevede că, în toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul județean adoptă, în prima ședință ordinară, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere cele expuse, s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ionică Ion și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv.