Scandal USR – PNL la Prahova, faza pe plângeri penale…

889

Președintele USR Prahova, Mihai Polițeanu, a prezentat astăzi, plângerea penală făcută împotriva primarului Ploieștiului, Adrian Dobre și a directorului Parcului Municipal Vest, Donald Constantin, în legătură cu organizarea fără licitație a Târgului de Crăciun și Orășelului copiilor.

„Am depus ieri, 17 decembrie 2019, la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, o sesizare penală împotriva primarului PNL Dobre Adrian și directorului Parcului Municipal Vest din Ploiești, Constantin T. Donald Nicolae, în legătură cu organizarea Târgului de Crăciun și Orășelului copiilor, prin care a fost avantajată o firmă privată cu încălcarea prevederilor legale, a declarat Mihai Polițeanu

Astfel, din textul sesizării depuse reies indicii temeinice că în procesul de închiriere a domeniului public Parc Municipal Vest în luna decembrie către firma Greentam Serv SRL s-au comis fapte de natură penală. Ele privesc:a) Închirierea domeniului public prin altă procedură decât cea legală, anume licitație publică;b) Încercarea de a da o aparență de legalitate dării în folosință a domeniului public printr-o convenție semnată de primărie și administrația parcului, pe de o parte, și o firmă privată, pe de altă parte, prin care s-au eludat prevederile legale privind licitațiile pentru închirierea domeniului public;c) Paguba financiară produsă bugetului public prin aplicarea abuzivă și preferențială a unei singure taxe pentru un singur eveniment, deși este vorba este vorba de o serie de evenimente generatoare de profit timp de o lună, pe o suprafață mult mai mare a domeniului public decât cea pentru care s-a încasat taxa;d) Încălcarea prevederilor contractuale rezultate din finanțarea europeană care a stat la baza creării Parcului Municipal Vest;e) Construcții temporare pe domeniul public fără respectarea legislației în domeniu. Amintim că închirierea domeniului public Parcul Municipal Vest din Ploiești timp de o lună s-a făcut printr-o convenție cu firma Greentam Serv SRL, cu sediul în Comuna Bucov, sat Pleașa. Convenția are număr de înregistrare 1196/11.11.2019 și este semnată în aceeași zi în care firma Greentam Serv SRL a făcut solicitarea de folosire temporară a domeniului public Parc Municipal Vest (solicitare cu număr de înregistrare 85/11.11.2019). Așadar, într-o singură zi: a) firma Greentam Serv SRL face solicitarea, b) se primesc 3 avize favorbile de la 3 direcții de specialitate și de la Administrația Parcului,c) Primarul Dobre semnează Convenția.Este vorba, evident, de un aranjament anterior, care a precedat cererea oficială facută de firmă, semnarea Convenției fiind doar un mijloc pentru a da o aparență de legalitate închirierii spațiului.Mai mult, solicitarea de folosire temporară a domeniului public Parc Municipal Vest din partea Greentam Serv SRL s-a făcut în absența oricărui anunț public privind o eventuală intenție a Administrației Parcului și a Primăriei de închiriere a parcului către operatori economici privați pentru a organiza o serie de evenimente în luna decembrie 2019.În ceea ce privește regulile prin HCL invocate de primar pentru a justifica darea în folosință temporară a parcului:a) În Convenție se specifică că pentru folosirea temporară a terenului reprezentând domeniul public de către firma Greentam Serv SRL se plătește o taxă de 7000 de lei cu TVA inclus pentru perioada specificată (de aproape o lună), conform taxelor prevăzute în Hotărârea de Consiliu local nr. 268 din 31.08.2016. Însă, în HCL 268 taxa de 7000 de lei este prevăzută doar pentru un singur eveniment în spațiul special amenajat de scenă. Or Convenția nu specifică folosirea temporară a spațiului de scenă pentru un singur eveniment, ci este o convenție cadru care nu delimitează spațiul, fiind în realitate o închiriere a întregului spațiu al Parcului Municipal pentru o lună întreagă.b) Mai mult, conform HCL 200 din 2018 privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică”, care are, evident, ca obiect terasele sezoniere, “se pot amplasa terase fără licitație publică la evenimente ocazionale, târguri, festivaluri etc. organizate de municipalitate […] dar pe o durată care să nu fie mai mare de 14 zile”. Așadar, chiar dacă prevederile legii ar fi înfrânte, prin absurd, printr-o HCL, regulile aplicabile prin HCL la Ploiești arată că nu poți instala terase sezoniere fără licitație dacă durata depășește 2 săptămâni. Or, în cazul de față, terasele sunt instalate pentru aproape o lună.Cu alte cuvinte, s-a încercat printr-un artificiu să să eludeze legea, creând o aparență de legalitate, făcându-se o închiriere a domeniului public fără licitație publică. Chiar și în cazul în care nu ar fi nevoie de o licitație publică, prin această Convenție s-a produs un prejudiciu orașului Ploiești deoarece taxa de 7000 de lei este doar pentru un singur eveniment și doar pentru folosirea scenei din Parcul Municipal Vest. Or, în realitate este vorba de o serie de evenimente timp de o lună pe un spațiu mult mai mare decât zona scenei. Asta înseamnă că cel puțin taxele trebuiau multiplicate, conform HCL 268, pentru mai multe zone ale parcului și pentru mai multe evenimente.Firma Greentam Serv SRL are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor, neavând nicio experiență în organizarea de evenimente. Firma a fost înființată pe 20.09.208 și este înregistrată în comuna Bucov, sat Pleașa, str. Fabricilor nr. 5. Administrator și unic asociat este doamna Tănăsescu Alina – Georgiana. Firma are punct de lucru din 20.06.2019 chiar în Parcul Municipal Vest (!), înființat printr-o altă convenție între primărie și Greentam Serv SRL. Doamna Tănăsescu Alina mai este acționar în firma Ekonational Collect SRL, alături de dl. Nicolescu Ioan, domiciliat în Boldești Scăieni, care, la rândul lui, este acționar în firma Mateonik Com SRL alături de viceprimarul PNL din Bucov Nicolescu Nicolae.În acest context, există suspiciuni, care trebuie investigate, că prin această această Convenție și, ulterior, prin subînchirierea de către firma Greentam Serv SRL a domeniului public către alți operatori economici, s-au încălcat prevederile contractului prin finanțare europeană de realizare a Parcului Municipal Vest prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenție 1.1. Or, conform declarațiilor primarului Dobre Adrian, există interdicția de a desfășura activități comerciale în parc încă 2 ani, conchide Mihai Polițeanu.

Răspunsul primarului Municipiului Ploiești nu a întârziat să apară:

„Deși am fost atacat în repetate rânduri de Mihai Polițeanu, am evitat să intru în polemică cu acesta.Este însă necesar pentru ploieșteni să clarific câteva lucruri:

Obligația fundamentală a municipalității este să asigure funcționalitatea proiectului Parcul Municipal Vest. Creșterea gradului de confort și recreere și îmbunătățirea calității vieții reprezintă obiectivele principale ale Programului Operațional Regional 2007-2013 și în deifinitiv scopul acestei investiții;

Organizarea evenimentului din Parcul Municipal Vest a fost realizată în conformitate cu procedurilor operaționale interne, aprobate în conformitate cu dispozițiile legale;

În urma solicitărilor noastre, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne confirmă‪ că în perioada de durabilitate a proiectului, municipalitatea poate realiza evenimente, cu condiția ca veniturile rezultate să asigure acoperirea costurilor operaționale ale proiectului, fără ca acesta să devină generator de venituri.‬Cu această plângere, fostul emul al Monicăi Macovei speră să fie vizibil, să-l cunoască în sfârșit cineva în Ploiești, și, mai ales, să distragă atenția de la excluderile abuzive și problemele interne legate de semnăturile false. Este un modus operandi pentru dânsul, face plangeri penale (Kovesi a plătit prețul acțiunilor lui).După cum știți, întregul meu mandat a avut la bază corectitudinea și onestitatea, dar constat că politicianismul mărunt al unor indivizi, de pripas prin Ploiești, încearcă să-mi murdărească imaginea. Nu doresc să comentez mai departe aserțiunile unuia care “a condus” doar geanta doamnei Macovei.” transmite Adrian Dobre

Sursă foto: paginile personale de facebook ale lui Adrian Dobre, Mihai Polițeanu, Donald Constantin