Sala Polivalentă Plopeni reabilitată termic prin fonduri nerambursabile

525

În data de 27 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Dragoș Niță, primarul orașului Plopeni, județul Prahova au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare termică și energetică la clădirea Sala Polivalentă Plopeni”.

Prin această inițiativă, au fost atrase fonduri nerambursabile de aproape 3 milioane de lei pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin reabilitarea termică a Sălii Polivalente Plopeni. Astfel, prin alocările din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, vor fi realizate investiții ce vor avea ca rezultat realizarea unei economii de consum de energie de 959.838 KWh/an în urma implementării proiectului.

Aplicația depusă de Primăria Orașului Plopeni, în calitate de beneficiar, este finanțată din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”.

Proiectul depus de administrația locală din Plopeni pentru creșterea eficienței energetice a corpului de clădire are o perioadă de implementare de 31 de luni (1 februarie 2017 – 1august 2019) și are o valoare totală de 4.415.615,22 milioane de lei, din care alocarea din FEDR este de aproximativ 2,5 milioane de lei, peste 380 de mii de lei reprezintă finanțarea din bugetul de stat, în timp ce contribuția beneficiarului ajunge la aproape 60  de mii de lei.

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de aplicații, cu o valoare solicitată de aproape 1,8 miliarde de lei, provin din județul Prahova. În acest context, în cadrul Axei prioritare 3, Priorității de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, la nivelul județului Prahova au fost înregistrate 18 aplicații prin care sunt solicitate fonduri de peste 94 milioane de lei.