S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem iluminat public traseu tramvai 101”

532

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești – sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd. Republicii – Str. Gheorghe Doja – Str. George Coșbuc – Str. Stefan Greceanu – Str. Nicolae Bălcescu – Str. Stefan cel Mare – Str. Democrației – Gara de Sud” .

Proiectul respectiv este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a SIP – Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești – etapa I: traseul tramvaiului 101. Prin prezentul proiect se dorește realizarea unei investiții care să conducă la eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiești, pe traseul tramvaiului 101 – (BD.REPUBLICII – STR. GHEORGHE DOJA – STR. GEORGE COȘBUC – STR.ȘTEFAN GRECEANU – STR. NICOLAE BĂLCESCU – STR. ȘTEFAN CEL MARE – STR. DEMOCRAȚIEI – GARA DE SUD).

Măsurile ce vor fi implementate prin acest proiect vor duce la îndeplinirea a patru deziderate majore importante, atât din punct de vedere al siguranței și confortului în trafic, cât și din punct de vedere al conformității cu legislația în vigoare, respectiv: – reducerea amprentei de carbon generată de SIP; – reducerea consumului de resurse naturale și protejarea acestora; – asigurarea iluminării zonelor publice, conform prevederilor legale în vigoare; – reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, în special costurile cu energia și întreținerea.

Astfel, se va realiza modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 101, prin înlocuirea celor 608 echipamente existente cu 604 aparate de iluminat cu LED. Se va avea în vedere și înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 10 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED.

Proiectul include și implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului, bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea a 604 de puncte luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

De asemenea, se va realiza și montarea de panouri fotovoltaice, care vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru călători. Totodată, se va efectua reîntregirea și extinderea sistemului de iluminat cu 166 puncte luminoase cu tehnologie LED și 64 stâlpi noi, metalici, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală.

Lucrările propuse se vor desfășura pe traseul liniei 101 de tramvai, cu o lungime totala de 4,217 km de circulație rutiera.

Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 11,478,350.03 lei.