Rezultate finale definitivat Prahova:152 de candidați au obținut medii de cel puțin 8și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020

324

Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 70,75% (în creștere cu 2,33%, comparativ cu rezultatele inițiale – 68,37%).

Astfel, din totalul de 215 candidați cu note la proba scrisă, 152 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen.

Precizăm că, după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 147 de candidați.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc pe 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

Reamintim că, în această sesiune, 231 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 225 de candidați (97,4 %). Dintre aceștia, 10 candidați s-au retras.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.