Reuniune a reprezentanților instituțiilor statului și a agenților economici pentru realizarea scenariilor de diminuare a poluării în Ploiești

466

În data de 16.04.2019 a avut loc o nouă reuniune a Grupului de Lucru pentru realizarea scenariilor de diminuare a activităților unor operatori economici care-și desfășoară activitatea în municipiul Ploiești, în perioade de timp cu condiții defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Gărzii Naționale de Mediu, ai Administrației Naționale de Meteorologie, ai Universității de Petrol și Gaze Ploiești (UPG), precum și ai urmatorilor agenți economici: ROMPETROL-Rafinăria VEGA Ploiești, UNILEVER ROMANIA, PETROTEL LUKOIL, OMV PETROM-Rafinăria PETROBRAZI, SC ROCKWOOL, și în cadrul căreia s-au discutat următoarele probleme:

-stadiul montării și punerii în funcțiune a stațiilor suplimentare de monitorizare a calității aerului de către agenții economici;
-UPG Ploiești a predat operatorilor economici Studiul în vederea realizării scenariilor de diminuare a activităților unor operatori economici care-și desfășoară activitatea în municipiul Ploiești, în perioade de timp cu condiții defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă;
-implementarea prevederilor celor mai bune tehnici disponibile si a documentelor de referință (BAT-BREF) privind managementul mirosurilor, inclusiv SREN 16841.

Urmare analizei celor de mai sus, s-a constatat că este necesar, în cazul rafinăriilor, sprijinul autorităților locale pentru urgentarea amplasării stațiilor de monitorizare a calității aerului în locurile stabilite de APM Prahova.

S-a stabilit modul de transmitere a datelor din stațiile de monitorizare; până la implementarea proiectului de transmitere on-line, aceste date vor fi transmise zilnic către APM Prahova, pentru ziua precedentă.

Operatorii economici vor prezenta către APM Prahova, până cel târziu 23.04.a.c., rapoartele cu concluziile și recomandările studiului UPG, care vor constitui condiții în autorizațiile de mediu.