SGU Ploiești aduce la cunoștința opiniei publice că, începând cu data de 15 mai a.c., își derulează activitatea în conformitate cu
reglementările impuse de autoritățile centrale și locale, odată cu instituirea stării de alertă.

Astfel, în scopul de a preveni răspândirea Coronavirusului (Covid-19), solicităm tuturor cetățenilor să respecte regulile de conduită, menționate mai jos, valabile atât în incinta sediilor societății noastre cât și a parcurilor, locurilor de joacă, cimitirelor, serelor și
pepinierelor, toaletelor publice precum și în cazul utilizării automatelor (parcometre) de eliberare a tichetelor, din parcările
publice administrate de societatea noastră.

În acest sens:

– este obligatorie purtarea măștilor de protecție în spațiile închise, respectiv pe toată perioada în care cetățenii se află în sediile societății noastre, precum și respectarea, cu strictețe, a indicațiilor
oferite de angajații Serviciului Pază. Nu se va permite accesul în incinta sediilor societății, fără utilizarea măștii de protecție;

– este necesară respectarea măsurilor de distanțare socială, în intervalul de timp petrecut în perimetrul parcurilor, respectiv prezența unui grup nu mai mare de trei persoane, eventual utilizarea măștilor de protecție;

– este interzis accesul în perimetrul locurilor de joacă din municipiu;

– o măsură eficientă de prevenție o reprezintă utilizarea serviciului de plată prin SMS pentru achitarea tarifului de parcare, în parcările
publice cu plată administrate de societatea noastră. În cazul în care se optează pentru plata prin intermediul parcometrului, este necesară
folosirea mănușilor sau a dezinfectanților, atât la începutul procedurii de utilizare a aparatului cât și la finalizarea acesteia. Este ideală
utilizarea măștii și a mănușilor/dezinfectanților în cazul în care se optează pentru plata la casier;

-accesul în incinta toaletelor publice, administrate de societatea noastră se realizează utilizând masca de protecție și este obligatorie
spălarea mâinilor, atât înainte cât și după folosirea toaletei, precum și respectarea indicațiilor angajatului societății noastre;

– întrucât nu mai există restricțiile impuse în perioada stării de urgență, facem apel la înțelegerea cetățenilor, în sensul de a nu
aglomera administrațiile cimitirelor din municipiu și a programa vizitele pe tot parcursul perioadei ce va urma. Solicitarea este motivată prin intenția conducerii societății noastre de a reduce riscul infectării și a proteja, deopotrivă, atât cetățenii cât și angajații.
Accesul în incinta cimitirelor se va realiza urmând indicațiile administrațiilor acestora. Nu este permisă prezența cetățenilor în incinta administrațiilor fără purtarea măștii de protecție.
Pentru alte detalii, vă rugăm apelați următoarele numere de telefon:
Cimitir Bolovani- 0758.839.126; Cimitir Mihai Bravu – 0758.839.125;
Cimitir Eternitatea – 0758.839.124; Cimitir Viișoara- 0758.839.123;

– programarea audiențelor la conducerea societății se poate realiza și telefonic, prin apelarea nr. 0244/52.52.52. Același număr de telefon poate fi apelat și în scopul obținerii de informații legate de obiectul activității societății.
Totodată, precizăm faptul că, în procesul de comunicare cu reprezentanții societății noastre, se pot utiliza mijloacele electronice, respectiv pagina de contact a societății (http://sguploiesti.ro/contact-2/), pagina de Facebook
(https://ro-ro.facebook.com/SGUPloiesti) sau numărul de fax, respectiv
0244/510.353.

De asemenea, formularele tip, necesare solicitărilor, pot fi descărcate
de la adresa: https://sguploiesti.ro/about-2/formulare-tip/