Rata incidenței cumulative a COVID-19 pe localitățile din Prahova, la data de 08.10.2021, măsurile ce se aplică pentru fiecare în parte și când este obligatoriu să purtăm masca de protecție

532

În județul Prahova, astăzi, 08.10.2021, nu mai puțin de 76 de localități au restricții suplimentare, rata fiind mai mare de 3/1000 de locuitori în 49 de localități, 10 dintre ele având peste 6/1000 locuitori și 17 având peste 7,5/1000 locuitori.

Aici regăsiți măsurile valabile pentru incidența cumulată la 14 zile mai mare de 7,5/1000 LOCUITORI (CF.HCJSU NR.79/ 04.10.2021).

Aici regăsiți măsurile valabile pentru incidența cumulată la 14 zile mai mare de 6/1000 LOCUITORI și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori (CF.HCJSU NR.79/ 04.10.2021).

Aici regăsiți măsurile valabile pentru incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 LOCUITORI (CF.HCJSU NR.79/ 04.10.2021).

??̂?? ???? ??????????? ??̆ ?????̆? ?????̆ ?? ???????̦??

În localitățile în care incidența este ?͟?͟?͟ ͟?͟?͟?͟?̆͟͟ ͟?͟?͟?͟ ͟?͟?͟?͟?͟?̆͟͟ ͟?͟?͟ ͟6͟/͟1͟0͟0͟0͟ ͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟

? în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale

? în spații publice deschise, cum sunt, fără a se limita la acestea : piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.〽️În localitățile în care incidența este ?͟?͟?͟ ͟?͟?͟?͟?͟ ͟?͟?͟ ͟6͟/͟1͟0͟0͟0͟ ͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟?͟

? în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale

? în toate spațiile publice deschise cu excepția persoanelor care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin hotărâri ale comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență.

❗ ?? ???? ??????????? ???????? ??̆?̦??? ?? ???????̦?? ????̆ ???????? ???? ???????̆ ?? ??????̆.INDIFERENT DE INCIDENȚĂ MASCA DE PROTECȚIE ?? ?? ??????̆ ?? ??̆???:

? persoanele vaccinate pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare aflate la locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr de maximum 10 persoane și asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul spațiilor închise comune;

?copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

?persoanele care sunt singure în birou;

?prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;☑ În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot fi aplicate și excepții pentru persoanele care:-suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;-desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.).