Activitate suspendată pe termen nelimitat la Judecătoria Ploiești. Se judecă doar cauzele urgente

840

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, întrunită la data de 22.01.2020, ora 11:45, în cvorum legal a adoptat următoarele rezoluţii:

1. Începând cu data de 23.01.2020 până la retragerea sau
respingerea propunerii legislative de eliminare a pensiilor de serviciu ale
magistraţilor, se vor judeca doar cauzele urgente, celelalte cauze urmând a fi amânate.

Se consideră urgenţe:

a) În materie penală – dosarele cu măsuri preventive, cauzele date în
competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, dosarele cu
persoane private de libertate, dosarele în care s-a împlinit termenul
de prescripţie ori urmează a se împlini în următoarele 6 luni şi
cererile de liberare condiţionată.

b) În materie civilă – ordinele de protecţie, ordonanţele preşedinţiale,
delegarea autorităţii părinteşti, cererile de suspendare provizorie a
executării silite, cererile de evacuare pe procedura specială
instituită de art. 1034-1049 Cod procedură civilă, cererile având ca
obiect măsuri asigurătorii, asigurarea dovezilor şi încuviinţările de
executare silită.

2. Susţinerea demersurilor efectuate de personalul auxiliar de
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti pentru menţinerea pensiei
de serviciu a acestei categorii profesionale.

Începând cu data de 23.01.2020, ca urmare a măsurilor de protest adoptate de personalul auxiliar, programul de lucru cu publicul se reduce la doua ore pe zi, urmând a se desfășura astfel: – registratura în intervalul 8.00 – 10.00; – arhiva în intervalul 8.30 – 10.30.

Hotărâri de acest fel au fost anunțate și de reprezentanții Judecătoriei Câmpina, unde protestul a fost declanșat, de asemenea, de joi, 23 ianuarie.