Proiecte de eficientizare energetică la Grădinița cu program prelungit nr. 23 municipiul Ploiești , Sala de sport a Liceului Tehnologic 1 Mai și Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”

416

Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a semnat, contractele de finanțare pentru trei proiecte importante din domeniul eficientizării energetice.

Astfel, proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1.B vor avea un aport semnificativ în eficientizarea energetică a trei clădiri publice din domeniul educației, respectiv Grădinița cu program prelungit nr. 23 municipiul Ploiești , Sala de sport a Liceului Tehnologic 1 Mai și Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.

Unul dintre obiectivele specifice acestui proiect este reprezentat de creșterea eficienței energetice a clădirii aferente Grădiniței cu program prelungit nr.23, din Aleea Râșnovenilor, nr.46, prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

În acest sens, se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea: 

– Sistemului constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul;
– Lucrărilor de tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațadă
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol
– Lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat.

Cel de-al doilea obiectiv specific al proiectului sus amintit îl reprezintă, scăderea consumului energetic primar al clădirii aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 23, prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă – pompă de căldură și panouri fotovoltaice, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:

– Sistem de producție energie termică din surse regenerabile
– Sistem de producție energie electrică din surse regenerabile

Cheltuielile totale ale acestui proiect sunt în valoare de 4,140,392.03 lei din care cheltuieli totale contribuție din bugetul local: 81,792.51 lei.

În cadrul aceleiași întâlniri, edilul șef al Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI – SALA DE SPORT”

Primul obiectiv al acestui proiect, care se va derula în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanțare, îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii aferente Liceului Tehnologic 1 Mai, din Bulevardul Petrolului nr.16, prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor lua o serie de masuri, dintre care amintim realizarea:

– Sistemului constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul;
– Lucrărilor de tâmplărie termorezistentă pentru goluri în fațadă;
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei;
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului;
– Sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol;
– Lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat.

De asemenea, contractul de finanțare menționat mai sus are stipulat și un obiectiv specific suplimentar, care prevede scăderea consumului energetic primar al clădirii aferente Liceului Tehnologic 1 Mai, din Bulevardul Petrolului nr. 16, Ploiești, prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă – pompă de căldură și panouri fotovoltaice, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor lua o serie de masuri, dintre care amintim realizarea:

– Sistem de producție energie termică din surse regenerabile;
– Sistem de producție energie electrică din surse regenerabile;

Cheltuielile totale ale acestui proiect sunt în valoare de 1.953.308,49 lei din care cheltuieli totale contribuție din bugetul local: 38.017,44 lei

Proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, pentru care s-a semnat astăzi contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1.B, are ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice aferente Sălii de sport a Liceului tehnologic și de servicii “Sfântul Apostol Andrei”.

Totodată, în cadrul acestui proiect se urmărește îndeplinirea a două obiective specifice, și anume creșterea eficienței energetice a clădirii aferente Sălii de sport a Liceului tehnologic și de servicii “Sfântul Apostol Andrei”, aflată în Aleea Dedițel nr. 4, Municipiul Ploiești, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanțare, precum și scăderea consumului energetic primar al clădirii sus amintite. 

Astfel, pentru îndeplinirea primului obiectiv se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:

– Sistemului constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul;
– Tâmplăria termorezistentă pentru goluri în fațadă;
– Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei;
– Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului;
– Lucrările de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat.

De asemenea, pentru îndeplinirea celui de-al doilea obiectiv specific se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:

– Sistem de producție energie termică din surse regenerabile
– Sistem de producție energie electrică din surse regenerabile

Cheltuielile totale ale acestui proiect sunt în valoare de 1.283.168,04 lei din care cheltuieli totale contribuție din bugetul local: 24.606,38 lei