Valoarea totală a  proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I” este de aproximativ 10 milioane de euro.

Comunicatul Primăriei Ploiești:

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanțare a proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I”.

Municipalitatea ploieşteană a câştigat finanţarea prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operațiunea – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Astfel, se va eficientiza şi îmbunătăți  transportul public de calatori, prin amenajarea şi reconfigurarea zonelor Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Această măsură va implica punerea în practică a următoarelor obiective:

  • Construirea unei clădiri cu rol de stație capăt de linie pentru transport persoane şi a infrastructurii de deservire a acestuia, în Piața 1 Decembrie 1918;
  • Amenajarea de stații de așteptare autobuz/ troleibuz, în cele două zone aferente gărilor;
  • Construcția de platforme park & ride, în zonele Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest;
  • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători;
  • Modernizarea firului de contact pentru troleibuz în zona Piața 1 Decembrie 1918 şi extinderea rețelei de contact în zona Gării de Vest.

Un alt segment al proiectului axat pe diminuarea poluării atmosferice a oraşului nostru îl reprezintă crearea unor condiţii adecvate de utilizare în siguranță a modurilor nemotorizate de transport, prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiereîn decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Se vor construi, moderniza şi extinde traseele/zonele pentru pietoni, prin realizarea unui pasaj pietonal în perimetrul Gării de Sud şi reconfigurare/refacerea trotuarelor în cele două zone aferente proiectului.

Totodată, se vor executa şi lucrări de amenajare parcări (2 parcări cu 40 de locuri) şi piste de biciclete (544 ml), în zonele Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest.

O altă măsură utilă şi importantă prevăzută în acest nou proiect o reprezintă extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor şi modernizarea stațiilor de așteptare călători, în Piața 1 Decembrie 1918 şi la Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Sistemele de informare în timp real a pasagerilor vor fi amplasate în stațiile de transport public, iar sistemele de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată vor asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate ale Ploieştiului.

În altă ordine de idei, prin construirea si modernizarea stațiilor de transport public de călători se vor amenaja stații de așteptare autobuz/ troleibuz, ce vor fi dotate cu bănci din lemn şi aluminiu, în  Piața 1 Decembrie 1918 (4 stații de așteptare călători, 3 de îmbarcare/ debarcare şi 1 de debarcare pentru troleibuze şi autobuze), iar la Gara de Vest se  vor amenaja 2 stații de așteptare călători, 1 de îmbarcare şi 1 de debarcare pasageri pentru troleibuz.

De asemenea, în ceea ce priveşte staţia capăt de linie din Piața 1 Decembrie 1918, această investiţie va implica realizarea unei clădiri cu rol de stație de așteptare, inclusiv cu spaţiile anexe necesare (ex.: vânzare bilete, sisteme de supraveghere video, spaţii administrative şi tehnice, grupuri sanitare, facilităţi pentru persoanele cu dezabilități, etc.). Se va amenaja în incinta clădirii şi o stație de așteptare peroane de îmbarcare/debarcare călători pentru microbuze şi maxi-taxi.

În faţa Gării de Sud vor fi realizate zone de staționare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport în comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi.

Finanţarea obţinută prin acest proiect va asigura şi amenajarea de parcări (40 locuri de parcare împărţite în cele două zone prevăzute în proiect – Piaţa 1 Decembrie 1918, Gara de Vest) şi piste de biciclete (544 ml) .

Totodată, construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”.  Prin acest obiectiv, municipalitatea ploieşteană va realiza în total 80 de locuri de parcare de transfer de tip „park and ride” din care 4 locuri pentru persoane cu dizabilități, în zonele amintite, după cum urmează:

  • în Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi;
  • în imediata vecinătate a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personală, în regim de „24 hours parking”, „EZ parking” şi „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi. Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR. Parcările amenajate vor fi dotate cu cabină pază.

În ceea ce priveşte construirea/modernizarea/extinderea traseelor/zonelor destinate  pietonilor, punerea în practică a acestui proiect va aduce următoarele investiţii:

  • În faţa Gării de Sud, pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un pasaj (tunel) subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi. Acest pasaj subteran va asigura legătura între Gara de Sud, Terminal şi clădirea stație de așteptare. Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adâncimea de fundare fiind la -7,50 m faţă de cota terenului amenajat. În cadrul pasajului pietonal se vor monta:

– Camere de luat vederi cu IR în construcție antivandalism,

– Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atât în pasaj, cât şi în zonele de acces;

– Coşuri de gunoi pentru colectare selectivă.

În perimetrele aferente celor două gări se vor reconfigura/reface trotuarele.

Proiectul amintit implică şi configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de calatori pe o suprafaţă de 8642 mp a  infrastructurii rutiere după cum urmează:

  • în Piața 1 Decembrie 1918:

– lungimea totală a carosabilului supus modernizării este de 371 ml (din care 153 ml lungimea benzilor separate pentru troleibuz), respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Gării de Sud. Vor fi incluse şi elemente pentru îmbunătăţirea siguranței rutiere

  • în zona Gara de Vest:

– lățimea trotuarelor va fi între 1,80 m şi 4 m.

– se va amenaja un sens giratoriu la intersecția străzii Libertăţii tronson II cu străzile Libertăţii, Domnișori şi cu accesul în Terminalul Gării de Vest. Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizându-se legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze şi acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orăşeneştiAceasta intersecție va fi semaforizata având în vedere amploarea traficului din zona străzii Libertăţii şi de necesităţile de transport multimodal ale zonei.

– de asemenea, vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe întreg amplasamentul şi vor fi incluse elemente pentru îmbunătăţirea siguranței rutiere.

În final menţionăm că, proiectul va mai implica construirea a 2 puncte de reîncărcare a autovehiculelor electrice, de tip fast charger, în faţa Gării de Vest, amenajarea spaţiilor verzi aferente, precum şi extinderea sistemelor de management în trafic, investiţie amintită mai sus.