Program de lucru special la SPCELP în preajma alegerilor

419

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, aduce la cunoștința cetățenilor că a adaptat programul de lucru cu publicul,  în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral privind alegerile pentru Președintele României din anul 2019, astfel încât să rezolve, operativ, solicitările privind eliberarea documentelor de identitate și de stare civilă, în perioada premergătoare primului tur de scrutin, după cum urmează:

SERVICIUL STARE CIVILĂ

23 noiembrie 2019:                                                                 

  • 900-1600      

– eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate .                                                                  

  • 900-1200      

   – înregistrări decese;

  – oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.

24 noiembrie 2019:

  • 900-1300        
  • eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate;
  •   oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

  • 23 noiembrie 2019     –  800-1600                  
  • 24 noiembrie 2019      – 700-2100                  

       Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmește și se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române și a domiciliului.

      În cazurile în care  nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, situație în care se vor depune și trei fotografii de ¾ cm. 

      Pentru persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială – stare dovedită pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie – Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești organizează activități de preluare a imaginii (cameră mobilă) și de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în Ploiești, cât și în comunele arondate, în funcție de solicitări și conform programărilor. 

      Totodată menționăm că, pentru documentele depuse în săptămâna 18-24 noiembrie 2019, actele de identitate vor fi eliberate în zilele de 22, 23 și 24 noiembrie 2019

Facem mențiunea că, vor fi soluționate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat, astfel încât să își poată exercita dreptul la vot.