Primăria Sinaia anunță o serie de modificări privind taxele și impozitele pentru anul 2019

2034

Față de anul precedent, s-au făcut următoarele modificări:


IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice impozitul/taxa pe clădiri crește de la 1.20 % la 1.30 %

IMPOZITUL PE SPECTACOLE scade de la 2% la 1%. Se impune cotă impozit 4% agenți economici pentru închirieri ATV, trenuleț recreativ, închirieri auto pentru transport montan.

TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE SERVICIUL BUGET 
TAXA DE PROMOVARE TURISTICĂ A LOCALITĂȚII se introduce taxa de 2% din valoarea de acces cu tur ghidat la muzee și case memoriale. Taxele sunt lunare și se achita până la data de 25 pentru luna anterioară.

TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 
Taxa spargere domeniul public crește de la 20 lei la 40 lei/ mp/ zi. Pentru suprafețe mai mari de 50 de mp taxa crește de la 10 lei de 20 lei/ mp/zi.
Se introduce taxa pentru pentru eliberarea permisului de liberă trecere autovehicule cu G.M.A >35t  – 1000 lei pe zi
Taxa eliberare acord privind tranzitarea orașului de către operatorii de transport care efectuează servicii regulate de transport în trafic județean, interjudețean sau internațional crește de la 200 de lei la 1500 de lei.
Taxa acordare autorizații de transport de către autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local (transport de persoane efectuat cu autobuze, microbuze, pe cablu, de mărfuri în regim contractual, cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii ) crește de la 400 de lei la 1000 de lei.
Taxa specială pentru emiterea avizului /acordului și orarelor de funcționare a unităților comercialecrește la 3000 lei pentru unități cu suprafața între 250-300 mp și de la 1.000 de lei la 10.000 de lei pentru unități cu suprafața de peste 300 mp.
Taxa de staționare/ utilizare a locurilor de parcare ca stație capăt de traseu pentru operatorii de transport care efectuează servicii regulate de transport în trafic județean, interjudețean sau internațional (Parcare Gară, etc) crește de la 150 lei /mașină/lună pt operatori de transport la 400 lei /mașină/lună pt. operatori de transport

ALTE TAXE SPECIALE 
1. Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat – beneficiari persoane fizice 110 lei/stâlp
2. Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat – beneficiari persoane juridice – 520 lei/stâlp
3. Taxa pentru emitere aviz în regim de urgență (avarie) pentru furnizorii de apa,canalizare, gaze, energie electrică, rețele de cablu – 500 lei
Taxe privind transportul public local de persoane prin curse regulate speciale
4. Eliberarea/ înlocuirea licenței de traseu -1.200 lei/ an
Tarife reglementate privind accesul pe proprietățile orașului Sinaia cu rețele de cabluri
5. Pentru rețele subterane aparținând orașului Sinaia 3 lei/ml/an
6. Pentru rețele subterane existente și noi realizate de furnizorii autorizați 2 lei/ml/an
7. Pentru rețele supraterane 4 lei/ml/an
8. Pentru echipamente de comunicații amplasate pe terenuri și clădiri, în cazul în care se poate determina suprafața afectată de aparatura furnizorului 20 lei/mp/luna
9. Pentru echipamente de comunicații amplasate pe terenuri și clădiri, în cazul în care nu se poate determina suprafața afectată de aparatură furnizorului 200 lei/luna
10. Pentru rețele supraterane de cabluri situate pe stâlpi, pentru care nu se poate stabili lungimea reală (m) , stâlpii fiind izolați sau intercalați printre stâlpii Electrica 50 lei/stâlp/an (pentru rețele situate pe/sub terenuri sau clădiri din extravilan, tarifele se reduc cu 50%)

SERVICIUL URBANISM ȘI CADASTRU 
1. Taxa aprobare documentații de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu crește de la 500 lei /documentație la 1000 de lei / documentație
2. Taxa aprobare documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal crește de la 1.000 lei /documentație la 1500 de lei / documentație
3. Taxa eliberare extras din documentații de urbanism aprobate PUG, PUZ, PUD și DTAC, DTAD, DTOE pe suport de hârtie sau suport digital (raster la 200 dpi) Niveluri între 0-32 lei conform Legii 227/2015
– A4 10 lei
– A3 15 lei
– A2 20 lei
– A1 25 lei
– A0 30 lei
– mai mare de A0 Suprafața mp x 30 lei/mp
4. Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism – pentru eliberarea în regim de urgentă de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete – conform Ordinului 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicate a Legii 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare 500 lei
La taxa 4 sunt exceptate de la eliberarea în regim de urgentă certificatele de urbanism pentru imobilele supuse avizului Arhitectului Șef al județului Prahova, conform art. 4, lit. e), pct. 2 din Legea 50/1991.
5. Taxa înregistrare Certificat de performantă energetică 50 lei
6. Taxa pentru eliberarea adeverinței de intravilan 25 lei/adeverință
7. Taxa pentru eliberarea adeverințelor de notare/radiere a construcțiilor 100 lei/adeverintă
8. Taxa pentru emiterea certificatului de atestare a edificării construcțiilor în baza art. 37, alin. 1 din Legea 7/1996 – 100 lei

– Taxele 1-8 se vor încasa odată cu depunerea cererilor documentațiilor, și nu se datorează pentru lucrările executate de către UAT Oraș Sinaia

BIROU PATRIMONIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ 
TAXA ELIBERARE ACORDURI ÎN VEDEREA SEPARĂRII INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, A ENERGIEI ELECTRICE , APĂ-CANAL
Taxa se achita în conformitate cu prevederile legii227/2015 privind Codul Fiscal art. 484 și a Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, care stabilesc domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale și anume : Taxa eliberare acorduri în vederea separării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a energiei electrice, apă-canal
Plătitori :Toate persoanele care solicita separarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a energiei electrice, apa canal
– Taxa : 40 lei/ acord pentru persoanele fizice.
– 120 lei/ acord pentru persoanele juridice