Primăria Sinaia amenajează un centru social de 1 milion de euro, pe fonduri europene

625

Primăria Orașului Sinaia a accesat finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Astfel, prin înființarea centrului social „Centru S – loc de bine”, administrația locală își propune o îmbunătățire a calității vieții celor 75 de beneficiari din categoria persoanelor vârstnice și stimularea activităților de socializare destinate acestora. De asemenea, extinderea, modernizarea și dotarea centrului social fără componență rezidențială creează condiții optime de lucru pentru angajații centrului social.  

Implementarea proiectului se realizează în 53 de luni, începând cu 1 septembrie 2018, și necesită investiții în valoare totală de 5.163.477, 70 lei, din care peste trei milioane de lei reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat depășește 1,2 milioane de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind mai mare de 88 de mii de lei.

“ Prima casa monument pentru care ne-am exercitat dreptul de preemtiune a primit astazi finanțarea prin care devine un nou reper cultural. Sinăienii își amintesc acest spațiu drept fosta Casa de Cultura, acum aflată intr-o stare vizibila de degradare. Peste un milion de euro vor transforma spațiul in Centru S- loc de bine” – a declarat Vlad Oprea – Primarul Orașului Sinaia