Primăria Ploiești vrea să atragă fonduri europene pentru modernizarea cartierului Râfov

722

Primăria Municipiului Ploiești va depune spre evaluare și aprobarea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.3, până în data de 29.03.2019, proiectul “Regenerare urbană in zona marginalizata a municipiului Ploiești – cartier Râfov”.

“Proiectul aprobat, în ședința Consiliului Local Ploiești, are ca scop creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Râfov. Vorbim despre reabilitarea infrastructurii urbane de bază, respectiv îmbunătățirea accesului la utilitățile publice, ridicarea gradului de confort urban și a circulației rutiere, pietonale și cu bicicleta, precum și derularea unor programe educaționale, la nivel preșcolar și școlar, dar și îmbunătățirea factorilor de mediu din zonă”, a declarat primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre.

Prin proiectul menționat se vor realiza următoarele activități principale:

➢ Construcția unui centru multifuncțional de zi, aferent tuturor categoriilor de vârsta și cu destinația utilizării publice pentru activități socio-culturale și recreative;

➢ Amenajarea unui părculeț de recreere și locuri de joaca pentru copii, la intersecția străzilor Traian Săvulescu și Râfov, care să satisfacă nevoia de liniște și relaxare a locuitorilor din zonă.
➢ Extinderea rețelelor pentru asigurarea utilităților de bază, incluzând:

• Extinderea rețelei de canalizare pentru ape menajere și/sau pluviale;

• Extinderea rețelei de iluminat public;

➢ Modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv a aleilor pietonale și construirea de piste de biciclete, acolo unde este posibil, în scopul accesului către zona centrală a cartierului și punctele de interes social. Prin modernizarea străzilor din cartierul Râfov se va fluidiza substanțial traficul rutier în zonă.