Primăria Ploiești vrea să atragă fonduri europene pentru modernizarea cartierului Pictor Rosenthal

760

Primăria Municipiului Ploiești va depune spre finanțare prin Programul Operațional Regional Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.3, până în data de 29.03.2019, proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI – CARTIER PICTOR ROSENTHAL” .

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Pictor Rosenthal prin ridicarea gradului de confort urban, îmbunătățirea accesului la utilitățile de bază și a circulației rutiere, pietonale si cu bicicleta.

„O prioritate a mandatului meu este creșterea calității vieții locuitorilor din zonele aflate la marginea municipiului nostru cum sunt cartierele Râfov, Pictor Rosenthal, Mitică Apostol, etc. Dacă luați în considerare proiectele depuse de Primăria Municipiului Ploiești pentru atragerea de fonduri europene, veți vedea că majoritatea acestora au ca scop comun conectarea tuturor zonelor din oraș, din punct de vedere al accesului la utilități, transport etc.”, a menționat primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre.

Prin acest proiect se vor realiza următoarele activități principale:
➢ Amenajarea unui părculeț de recreere și locuri de joacă pentru copii, la intersecția străzilor Pictor Rosenthal și Aleea Berceni, care să satisfacă nevoia de liniște și relaxare a locuitorilor din zonă;
➢ Extinderea rețelelor pentru asigurarea utilităților de baza, incluzând:

• Extinderea rețelei de canalizare pentru ape menajere și/sau pluviale;
• Extinderea rețelei de iluminat public;

➢ Modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv a aleilor pietonale și construirea de piste de biciclete, acolo unde este posibil, în scopul accesului către zonele de interes social. Prin modernizarea străzilor din cartierul Pictor Rosenthal se va fluidiza substanțial traficul rutier în zonă. Sistemul rutier al străzilor va fi reabilitat, conform normelor tehnice în vigoare, iar trotuarele vor fi proiectate astfel încât, să faciliteze și accesul persoanelor cu dizabilități.”