Primăria Orașului Plopeni scoate la concurs un post de consilier debutant!

769

Primăria Orașului Plopeni, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Cheltuieli în cadrul Serviciului financiar-contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe – domeniul contabilitate, specializare contabilitate și informatică de gestiune sau în ramura de finanțe – domeniul finanțe, specializarea finanțe și bănci;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru gradul profesional debutant – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 26 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Plopeni, Județul Prahova, bd. Independenței, nr. 12, telefon 0244.220.132/ 12, e-mail contact@primariaplopeni.ro.