Primăria Oraşului Mizil caută consilier asistent

432

Primăria Oraşului Mizil, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Patrimoniu. Cadastru și Agricultură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe inginerești – specializarea construcții civile, industriale și agricole sau instalații pentru construcții sau ingineria mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 21 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Mizil, judeţul Prahova, telefon 0244.250.027, interior 38.