Primăria orașului Bușteni caută administrator

498

Primăria orașului Bușteni scoate la concurs 1 POST Administrator I, în cadrul COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE

CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:

– Condițiile specifice : studii medii, atestate cu diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat; vechime în muncă – minim 1 an.

Calendarul concursului:

Data probei scrisa: 24.07.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Bușteni din b-dul Libertății, nr. 91;
Data interviului: Interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului vor fi comunicate ulterior, la afișarea rezultatelor probei scrisa, la sediul Primăriei orașului Bușteni din b-dul Libertății, nr. 91 și pe site-ul instituției : www.orașul-bușteni.ro.
Perioada de depunere a dosarelor pentru concurs: 04.07.2023-17.07.2023, la Registratura Primăriei orașului Bușteni din B-dul Libertății nr.91, de luni până vineri intre orele 8.30 -15.00.
Relații detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției www.orașul-bușteni.ro și/sau la sediul Primăriei orașului Bușteni – Compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact: Cojocaru Florica Cristina, inspector, tel.0244322005, int.105, e-mail: ru.primariabusteni@yahoo.com sau uatobusteni@gmail.com.