Primăria Orașului Băicoi scoate 2 posturi la concurs!

551

Primăria Orașului Băicoi, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar, Juridic;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Contractări, Tehnic-Investiții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar, Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală/ingineria produselor alimentare.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Contractări, Tehnic-Investiții:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: finanțe, specializarea finanțe-bănci/economie și afaceri internaționale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2019, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 22 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Oraş Băicoi, cu sediul în Băicoi, Strada Unirii nr. 21, judeţul Prahova, telefon: 0244 260830, 0244/260.816 interior 114.