Primăria Municipiului Ploieşti scoate la concurs 2 posturi de șef serviciu

1145

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, de șef Serviciu Juridic – Contencios, Contracte, clasa I, gradul profesional II și șef Serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu, clasa I, gradul profesional II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de șef serviciu Juridic – Contencios, Contracte, clasa I, gradul profesional II sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă;
 • studii universitare de masterat în domeniul administrației publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – în condițiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecționare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedește cunoștințele I.T.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Pentru funcția de șef Serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu, clasa I, gradul profesional II, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – științe juridice;
 • studii universitare de masterat în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – în condițiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecționare/specializare sau copie a foii matricole în care se dovedește cunoștințele I.T.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, camera 609, etaj VI, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.