Primăria Municipiului Ploieşti caută secretar general!

532

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de secretar general al U.A.T., clasa I, gradul profesional II.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • funcționarii publici să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – juridice, administrative sau științe politice;
  • studii universitare de masterat, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrat – O.U.G. nr. 57/2019.
  • Funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor an. 140 din H.G. nr. 611/2008.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 octombrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, camera 609, etaj VI, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.