Primăria Municipiului Ploieşti caută secretar general!

930

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de secretar general, clasa I, gradul profesional II.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – juridice, administrative sau științe politice;
  • studii universitare de masterat, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 04 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, camera 609, etaj VI, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.