Primăria Municipiului Ploieşti caută Director Executiv

585

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv – Direcția Relații Internaționale, clasa I.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii de masterat/postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – în condițiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani.
 • Alte condiții specifice pentru ocuparea postului sunt:
 • cunoștințe de operare P.C. – nivel mediu;
 • limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere) – limba engleză sau franceză, etc. – nivel mediu;
 • cetățenie română și domiciliul în România;
 • cunoașterea limbn române, scris și vorbit;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, conform art. 54 lit. H, din Legea nr. 188/1999 republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 1A, etaj 4, camera 609, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.