Primăria Comunei Cornu angajează!

496

Primăria Comunei Cornu, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Informatică, gestiune patrimoniu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice sau științelor administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 25 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Cornu, din satul Cornu de jos nr. 750, comuna Cornu, judeţul Prahova, telefon: 0244/367.461.