Primăria Comunei Brazi face angajări!

1036

Primăria Comunei Brazi, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul fond funciar, cadastru şi agricultură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 28 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii privind conţinutul dosarului de înscriere la concurs se obţin la telefon 0244/480.763 sau la sediul Primăriei Comunei Brazi, judeţul Prahova.