Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani caută polițiști locali!

419

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliție locală, Compartiment Ordine și liniște publică și paza bunurilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 decembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 ianuarie 2020, ora 10.00: proba suplimentară – evaluarea performanțelor fizice – la sala de sport din satul Popești, comuna Brazi, județul Prahova;
  • 21 ianuarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
  • 27 ianuarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Al doilea post scos la concurs este pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Poliție locală, Compartiment Protecția Mediului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 decembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 ianuarie 2020, ora 10.00: proba suplimentară – evaluarea performanțelor fizice – la sala de sport din satul Popești, comuna Brazi, județul Prahova;
  • 23 ianuarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
  • 29 ianuarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ariceştii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceştii Rahtivani nr. 75, judeţul Prahova, telefon nr. 0244.38.00.68, e-mail resurseumane@aricestiiraluivani.ro.